Diepte interviews

Om achterliggende gedachten, motivaties en meningen te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn. Hierin gaan we face-to-face en 1 op 1 met individuen in gesprek om een verhaal op te halen. Dit levert kwalitatieve informatie op, die ook gericht kan zijn op het verdiepen van cijfermatige informatie uit een bijvoorbeeld een burgerpeiling.

Kenmerken van deze methode:

  • Kwalitatieve informatie
  • één op één gesprek
  • Diepgaande informatie
  • Door het individuele karakter kan men vrijuit praten