Effectmetingen voor campagnes

Houdt u een campagne en wilt u weten wat het bereik en de impact van uw campagne is? Dat kunnen we voor u meten! We kunnen een nader te bepalen doelgroep zowel online als offline bevragen of ze uitingen in de media hebben gezien, wat ze daarvan vinden en ze zich hierdoor bijvoorbeeld anders zijn gaan gedragen. Bent u specifiek geïnteresseerd in gedragsverandering of imagoverbetering als gevolg van een campagne, dan kunnen we voor u een voor/nulmeting en een nameting uitvoeren.