Focusgroepen

Een focusgroepgesprek is een gestructureerd gesprek met een aantal belangrijke sleutelfiguren. Het PON kan voor u een sessie met meerdere deelnemers begeleiden.

Kenmerken van een focusgroep:

  • Maximaal 10-12 personen; beperkte groep
  • Levert kwalitatieve informatie
  • Indirecte mening van inwoners; mening via sleutelfiguren
  • Biedt mogelijkheid tot doorvragen
  • Deelnemers geven niet alleen hun mening, maar gaan ook met elkaar in gesprek
  • Deelnemers leren elkaar kennen
  • Diverse werkvormen mogelijk