Gemeenschapshuizen 2.0

Hoe kunnen gemeenschapshuizen hun maatschappelijke functie verbreden en hoe kan het lokaal eigenaarschap van de gemeenschap bij het gemeenschapshuis worden versterkt? Hoe kunnen gemeenschapshuizen worden omgevormd tot dé centrale plek in het dorp of de wijk, waar het sociale leven zich afspeelt en mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Hoe maken we het gemeenschapshuis tot de centrale plek waar inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers samen komen? Waar uitwisseling plaatsvindt en nieuwe ideeën ontwikkeld worden. Waar inwoners en organisaties, die met verschillende activiteiten bezig zijn, zich met elkaar verbinden en elkaar inspireren met nieuwe ideeën. Een plek waar jong en oud terecht kan voor cultuur en ontspanning, waar informatie te verkrijgen is en mensen een leven lang kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Oftewel het huis van alle inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties uit het dorp of de wijk.

 

Opstellen visie met inwoners, organisaties en verenigingen

Allereerst is een heldere en aansprekende visie nodig op die brede maatschappelijke rol. Wat voor gemeenschapshuis wil je zijn? Welke positie wil je vervullen binnen je gemeenschap? Welke functies wil je bieden? Door deze vragen samen met inwoners, organisaties en verenigingen uit het dorp of de wijk te beantwoorden ontstaat betrokkenheid en wordt het gevoel van eigenaarschap bij het gemeenschapshuis versterkt.

We begeleiden een vaste werkgroep vanuit het gemeenschapshuis in het proces, dat bestaat uit de organisatie van een stakeholderbijeenkomst, een dorps-/wijkbijeenkomst en het opstellen van een actieplan.

 

Stakeholderbijeenkomst

Het gemeenschapshuis nodigt alle verenigingen en organisaties die actief zijn in de wijk of het dorp uit voor een brainstormsessie. Met behulp van het brainstorm-triviantbord worden de deelnemers uitgedaagd out-of-the box  te denken en met nieuwe ideeën te komen wat het gemeenschapshuis zou kunnen betekenen voor het dorp of de wijk. De thema’s die voortkomen uit deze bijeenkomst vormen de basis voor een grote dorps- of wijkbijeenkomst.

 

Dorps- of wijkbijeenkomst

Alle inwoners, organisaties en verenigingen uit het dorp worden uitgenodigd voor een gezellige avond in het gemeenschapshuis. In groepjes van vijf spelen de deelnemers de veerkrachtdialoog. Dit is een serious game die we hebben ontwikkeld om met elkaar op een gestructureerde manier van globale ideeën tot concrete actiepunten te komen. Deelnemers kiezen een thema wat hen het meest aanspreekt en beantwoorden met elkaar de vraag HOE het gemeenschapshuis invulling zou kunnen geven aan het betreffende thema. Door deelname aan de veerkrachtdialoog ontstaat binding en worden inwoners geactiveerd om ook daadwerkelijk met de zelf bedachte acties aan de slag te gaan.

Actieplan 

De resultaten van de stakeholderbijeenkomst en de dorps-/wijkbijeenkomst vatten we samen in een handzaam en overzichtelijk actieplan. Hierin zijn (5 à 6) speerpunten geformuleerd met bijbehorende concrete acties. Met het actieplan kan het gemeenschapshuis samen met de inwoners, verenigingen en organisaties in het dorp of wijk aan de slag om de nieuwe functies in hun dorpshuis daadwerkelijk vorm te geven.

 

Bedrijfsplan

Indien gewenst kunnen we het gemeenschapshuis ook helpen om het actieplan te vertalen in een bedrijfsplan. In het bedrijfsplan zet het bestuur van het gemeenschapshuis de koers uit voor de toekomst. Zij geeft hierin de keuzes aan, die worden gemaakt voor de uitvoering van het actieplan en een bij het ‘nieuwe’ gemeenschapshuis passende exploitatie en beheervorm. Voor dit onderdeel werken we samen met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), die de begeleiding bij het opstellen van het bedrijfsplan kan verzorgen.