Telefonische interviews

Wilt u op korte termijn van veel personen informatie verkrijgen, maar zijn de vragen te kwalitatief van aard voor een enquête, dan kan het PON voor u ook telefonische interviews houden. Dit is een snellere methode dan de 1-op-1 diepte interviews, maar met een iets afstandelijker of anoniemer (bv. wanneer we nog onbekende beleidsmedewerkers van gemeenten interviewen) karakter.