Triviant Brainstorm methode

De Triviant methode is een afgeleide vorm van een focusgroep. Een werkvorm die zich goed leent voor een brainstorm. Bijvoorbeeld om in kort tijdsbestek inzicht te krijgen in ‘wat er speelt’. Welke beelden, gevoelens en beleving hebben inwoners ten aanzien van diverse thema’s (wonen, woonomgeving, voorzieningen, sociaal klimaat, milieu et cetera).  Wat vinden inwoners belangrijk? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Welke kansen of oplossingen zien ze?

Kenmerken van deze methode:

  • Grote groep; max 12 personen per tafel; meerdere tafels mogelijk
  • Levert kwalitatieve informatie
  • Directe mening van inwoners
  • Levert veelheid aan informatie; redelijk oppervlakkig; weinig mogelijkheid voor doorvragen

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263