Nieuws

5e Brabantse coronamonitor: de zorgen van Brabanders over hoe lang het nog gaat duren worden groter

19 oktober 2020

Hoe denken Brabanders over het coronavirus? Met deze vijfde meting van de Brabantse Coronamonitor laten we zien hoe Brabanders op dit moment de aanwezigheid van het coronavirus ervaren en hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. 

Persoonlijke situatie

De trend waarin positieve gevoelens toenamen en negatieve gevoelens daalden, is omgedraaid: we zien ten tijde van de 5e meting dat meer mensen zich bezorgd, machteloos, gefrustreerd, verdrietig, boos en bang voelen dan bij de meting die plaatsvond voor de zomerperiode. Minder mensen voelen zich nu rustig en blij. Brabanders waarderen hun leven gemiddeld met een 7,1. Twee derde van de respondenten geeft aan dat zij op dit moment even tevreden zijn met het leven als voor de zomer. Voor 25% is deze score verslechterd. Voor drie kwart van de Brabanders geldt dat de eenzaamheidsgevoelens onveranderd zijn ten opzichte van de vierde meting. Echter 18% geeft aan zich nu eenzamer te voelen dan vier weken geleden, dat was bij de 4-meting nog 9%. Respondenten die zich eenzamer zijn gaan voelen geven aan dat dit komt door de duur van de crisis en de onzekere vooruitzichten. Ze missen sociaal contact en leuke dingen te hebben om op korte termijn naar uit te kijken.

 

Adviezen en maatregelen

We vroegen respondenten naar de (nieuwe) adviezen en maatregelen die door het kabinet in de afgelopen weken zijn genomen. De meerderheid van de respondenten staat achter de maatregelen zoals op 28 september aangekondigd. Met name dat thuiswerken de norm blijft kan op veel steun rekenen: 82% staat hier (helemaal) achter. Betreft de sluitingstijd van eet- en drinkgelegenheden (22 uur) zijn de meningen meer verdeeld: 48% staat hier achter, 31% niet. We hebben respondenten vervolgens enkele stellingen over de nieuwe maatregelen voorgelegd. Bijna drie kwart (71%) van de Brabanders vindt het goed dat deze maatregelen zijn ingevoerd en 65% denkt dat de maatregelen nut hebben. Over het soort maatregelen die zijn ingevoerd en het moment waarop zij zijn ingevoerd, zijn de meningen verdeeld. 44% vindt dat er andere maatregelen ingevoerd hadden moeten worden en 62% vindt dat de maatregelen eerder hadden moeten worden ingevoerd. De meerderheid van de respondenten heeft vertrouwen in het pakket van adviezen en maatregelen per 28 sept (5% veel, 57% redelijk wat). 8% heeft hier geen vertrouwen in. Respondenten die hierin weinig of geen vertrouwen hebben geven hiervoor als reden dat de maatregelen te vrijblijvend zijn en dat ze twijfelen aan de bereidwilligheid van inwoners om zich aan de maatregelen te houden.

 

Testen op corona

10% van de Brabanders heeft zich 1x laten testen op het virus, 1% heeft zich zelfs meerdere keren laten testen. De overgrote meerderheid (89%) heeft zich in de afgelopen vier weken niet laten testen op het coronavirus. 5% had we klachten maar liet zich hier niet op testen. Dit kwam in de meeste gevallen doordat zij dachten dat de klachten niet door het coronavirus werden veroorzaakt. De meerderheid van de respondenten (61%) kon binnen 2 dagen terecht bij een testlocatie. Deze testlocatie bevond zich in 60% van de gevallen op max 10km. De meeste respondenten (68%) ontvingen de resultaten van hun test binnen 48 uur. Zo’n twee derde van de respondenten is (heel) tevreden over het gehele proces rondom het laten testen. 10% is hier (heel) ontevreden over.

 

Werksituatie

We hebben aan mensen die in loondienst werken, ZZP’er of ondernemer zijn, een aantal stellingen voorgelegd. Een kwart van hen maakt zich zorgen over de toekomst van zijn of haar baan of bedrijf, 57% maakt zich hier geen zorgen over. Iets meer dan een derde (36%) ervaart een hogere werkdruk. Bijna twee derde heeft een werkgever die ervoor zorgt dat de werknemer zich op het werk goed aan de corona-adviezen en maatregelen kan houden, voor 14% van de mensen is dat niet het geval. Tot slot zien we bij zorgen over besmettingsgevaar op het werk een verdeeld beeld: ruim een derde (35%) maakt zich hierover zorgen, 41% niet.

 

Vertrouwen in aanpak crisis door instanties

We zien sinds de 1e meting een dalende trend in het vertrouwen dat Brabanders hebben in alle vier genoemde instanties: rijksoverheid, gemeente, de gezondheidzorg en het RIVM. De groep mensen met ‘veel vertrouwen’ is voor alle instanties (fors) kleiner geworden, de groep met ‘weinig’ en ‘geen’ vertrouwen is groter geworden. In de 5-meting hebben we de veiligheidsregio toegevoegd: het vertrouwen hierin is op dit moment iets groter dan in rijksoverheid en gemeenten maar de groep die weinig tot geen vertrouwen hierin heeft is nog met 32% nog redelijk groot te noemen.

 

Zorgen door het coronavirus

Van de dalende trend in het aandeel mensen dat zich veel zorgen maakt over bepaalde zaken, is ten tijde van deze 5e meting geen sprake meer. We zien bij de 5e meting een (soms forse) toename in het aandeel mensen dat zich veel zorgen maakt. Op vrijwel alle items is het aandeel mensen dat zich veel zorgen hierover maakt toegenomen. Dat geldt voor zorgen over de duur van de crisis, andere mensen die zich niet aan de adviezen houden, de economische gevolgen, reguliere zorg in ziekenhuizen, ziekenhuiszorg aan coronapatiënten, ouderen en kwetsbaren, overige hulp en zorg, voortgang van de studie, een kwetsbaar / eenzaam persoon in de omgeving, onderwijs van de kinderen, lichamelijke gezondheid van mensen zelf of hun familieleden of vrienden, de mentale gezondheid, de financiële situatie en de veiligheid in de woonplaats.
In meting 5 vroegen we voor het eerst naar de gevolgen van de tweede coronagolf en het toenemend aantal besmettingen onder jongeren: respectievelijk 47% en 41% maakt zich hier veel zorgen over.