Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus

Contactpersoon:
drs. Karin du Long

Hoe ervaren Brabanders de huidige situatie rondom de coronacrisis? Waar maken ze zich zorgen over? Ervaren ze ook positieve gevolgen? Wat vinden ze van de adviezen en maatregelen en kunnen de met hun hulpvragen bij betreffende instanties terecht? Op deze en andere vragen geven we met deze provinciale monitor antwoord.

Het PON & Telos voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant de Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus uit. Met deze monitor doen we onderzoek naar hoe Brabanders de aanwezigheid van het virus, de maatregelen die daartegen genomen worden en de gevolgen daarvan ervaren. Om gevolgen over de tijd te kunnen peilen, herhalen we de meting meerdere keren.

De opzet en inhoud van de vragenlijst is afgestemd in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse veiligheidsregio’s. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met diverse gemeenten in Brabant die rond deze tijd ook via hun eigen panels van inwoners een soortgelijk onderzoek uitzetten. Een deel van de vragen is door gemeenten ook overgenomen in hun eigen onderzoeken, voor een deel hebben zij vragen toegevoegd over de lokale situatie.

Onderzoeksmethodiek
Online vragenlijst onder het Brabantpanel, een online panel van zo’n 1.500 Brabanders die enkele malen per jaar via e-mail uitgenodigd worden om deel te nemen aan een onderzoek. De thema’s van deze onderzoeken zijn altijd van sociaal-maatschappelijke aard. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet onder Brabantse leden van PanelClix.

Resultaten

1e meting
(31 maart t/m 5 april 2020)
Samenvatting Infographic Rapport
2e meting
(23 april t/m 28 april 2020)
Samenvatting Infographic Rapport
3e meting
(13 mei t/m 18 mei 2020)
Samenvatting Infographic Rapport
4e meting
(16 juni t/m 22 juni 2020)
Samenvatting Infographic Rapport
5e meting
(30 september t/m 7 oktober 2020)
Samenvatting Infographic Rapport
6e meting
(26 november t/m 2 december 2020)
Samenvatting Infographic Rapport
7e meting
(11 februari t/m 17 februari 2021)
Samenvatting Infographic Rapport
8e meting
(12 t/m 17 mei 2021)
Samenvatting Infographic Rapport
9e meting
(7 t/m 13 september 2021)
Samenvatting Infographic Rapport
10e meting
(8 t/m 12 novembe 2021)
Samenvatting Infographic Rapport
drs. Karin du Long
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten over deze peilingen?
Neem contact op met Karin du Long
k.dulong@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 06