Blogs

Bewoners aan het woord in gemeente Breda: Doornbos-Linie in het oog! Online

28 februari 2019

Vorige week sloten we na een periode van 10 dagen de research community Doornbos-Linie in het oog! Online af. Aan het project, dat we samen met de gemeente Breda uitvoerden, namen zo’n 48 inwoners van de wijken Doornbos en Linie in Breda deel. Gedurende een periode van 10 dagen spraken zij via een online platform met ons en met elkaar. We stelden de deelnemers in totaal 5 vragen, we kregen hierop 286 reacties.

Enkele vragen over het project aan Berna Kousemaker (Wijkmanager Breda-Noord) en Caroline Place (onderzoeker/(beleids)adviseur gemeente Breda).

 

Wat houdt het project dat jullie in Doornbos-Linie zijn gestart in?
Uit cijfers blijkt dat Doornbos –Linie op het punt staat af te glijden. Dat was een reden voor de gemeente Breda, bewoners en maatschappelijke organisaties om de handen in een te slaan en gezamenlijk aan de slag te gaan met een wijkaanpak. Belangrijkste doel van het project is om samen met stakeholders de wijk om te vormen tot een ‘vital zone’; een gezonde en veilige leefomgeving

 

Wat houdt het online project in en hoe werken jullie hier in samen met het PON?
We zijn gestart met een ‘inventarisatiefase’. Op basis van 4 onderdelen zijn we in gesprek gegaan met bewoners in Doornbos-Linie over hun wijk: gesprekken op straat, dialoogsessies tijdens twee avonden in januari 2019, innovation games (young professionals, woonachtig buiten Breda, zijn twee weken de wijk in gegaan op basis van design thinking methode) en de online research community.

 

Wat zien jullie als meerwaarde voor het online gedeelte?
Dat we een andere doelgroep bereiken dan de bewoners die deelnemen aan de dialoogsessies of die we op straat spreken. Bewoners reageren online op elkaar en op verschillende momenten. Ook dat zien we als meerwaarde.

Bewoners kunnen anoniem meepraten en zijn op deze manier mogelijk ook vrijer om hun visie en ervaringen te delen.

 

Zijn er al opvallende of leuke ideeën die inwoners opperen?
Van elkaar ‘gewoon’ meer aanspreken op ongewenst zaken (aanspreekcultuur) en aantrekkelijkere winkels tot concrete ideeën zoals het opknappen van speeltuintjes en een gezamenlijke moestuin.

 

Wat gaan jullie straks met alle resultaten uit de community (en de offline sessies) doen?
Van de uitkomsten van gesprekken op straat, dialoogsessies tijdens twee avonden, innovation games en de online research community wordt een analyse gemaakt. Tijdens een ontwerpsessie in april worden de hoofdpunten gepresenteerd en gaan we deze omzetten in ideeën/projecten. De werkgroep (mix van bewoners en professionals) gaat deze ideeën uitwerken en vervolgens kunnen bewoners online en offline gaan stemmen op de projecten. Daarna gaan we aan de slag met de uitvoering van de projecten!

 

Wilt u weten of uw vraag geschikt is voor de inzet van een research community of meer informatie over research communities? Neem dan contact op met Karin du Long of Britte van Dalen. Meer informatie over research communities vindt u hier.