Nieuws

Brabanders hechten steeds meer waarde aan maatschappelijke functie van cultuur

Bo Broers MSc
   
16 juni 2020

Brabanders bezoeken veel cultuur! De culturele infrastructuur en het cultuuraanbod in Brabant blijven echter bescheiden vergeleken met andere provincies. We zien een groei in de waarde die Brabanders hechten aan de maatschappelijke functie van cultuur, zoals de bijdrage die kunst en cultuur kunnen leveren aan het welzijn van mensen, de saamhorigheid van een buurt en de leefbaarheid van een gebied.

Dit is slechts een kleine greep uit de bevindingen in de tweede editie van Waarde van cultuur, waarin de Brabantse cultuur wordt onderzocht en haar ontwikkelingen gevolgd. Opnieuw brengen Het PON & Telos, Kunstloc Brabant, Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting in opdracht van BrabantStad bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar.

 

 

De staat van de Brabantse cultuur begin 2020
Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hun handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven. Juist wanneer het stelsel stevig onder druk staat, zoals nu met de coronamaatregelen, is het belangrijk een goed overzicht te hebben van de sterke en zwakkere punten ervan. In Waarde van cultuur 2020 beschrijven we op basis van feiten en cijfers tot 2019 de actuele trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) cultuursector.

We interviewden Viktorien van Hulst, directeur Theaterfestival Boulevard, voor een reflectie op de Waarde van cultuur 2020:

Resultaten
Met het verschijnen van Waarde van cultuur 2020 hebben beleidsmakers en culturele instellingen gegevens in handen die de ontwikkelingen door de tijd tonen. Bekijk het interview met onderzoekers Bo Broers (het PON & Telos) en Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants):

 

 

Live online vragenuur
Dinsdag 30 juni van 15:00 tot 16:30 uur beantwoorden de onderzoekers via een live stream vragen over de onderzoeksresultaten. Geïnteresseerden die mee willen praten over het onderzoek dienen zich vooraf hier te registreren. Je ontvangt dan vooraf een link om de video te bekijken en mee te praten via live chat.

 

Een kleine greep uit de resultaten…
De monitor laat zien dat de sociale functie van kunst en cultuur steeds vaker wordt erkend en fungeert als belangrijk vehikel om de samenleving te versterken.

Steeds meer Brabanders vinden dat cultuur bijdraagt aan het welzijn van mensen: van 58% in 2015 naar 68% in 2019.

Tegelijkertijd blijkt uit de onderzoeksresultaten dat Brabant op dit moment een bescheiden culturele infrastructuur heeft met een lage positie ten opzichte van andere provincies als het gaat om het aantal culturele voorzieningen en het culturele aanbod per hoofd van de bevolking. Dit is een aandachtpunt voor beleidsmakers. Wat voor regio willen we zijn als het gaat om kunst en cultuur? In hoeverre moet cultureel aanbod voor iedere Brabander toegankelijk zijn? Dit punt is ook voor andere sectoren relevant. Brabant wil een internationale economische regio zijn met aantrekkingskracht voor expats. Zij komen als het voor hen aantrekkelijk is om te wonen, werken en leven. Culturele voorzieningen spelen hierbij een grote rol.

Brabant heeft een bescheiden culturele infrastructuur: als het gaat om het aantal voorzieningen en aanbod staat Brabant gemiddeld op plaats 7 van de twaalf provincies.

Hoewel Brabant een bescheiden positie heeft met betrekking tot het aanbod van culturele voorzieningen ten opzichte van andere provincies, bezoekt men er relatief veel cultuur.

Cijfers van 53 Brabantse instellingen laten zien dat in de periode 2013-2016 deze instellingen gemiddeld bijna 2,3 miljoen bezoeken krijgen. In 2017 en 2018 is dat opgelopen naar respectievelijk 3,6 e

Bovenstaande is slechts een greep uit de informatie en inzichten die Waarde van cultuur 2020 biedt. De volledige publicatie is te downloaden op de website van Regioprofiel Brabant.

Onderdeel van Regioprofiel Cultuur BrabantStad
Waarde van cultuur 2020 en de voorloper uit 2018 zijn als onderzoeks- en monitoringsinstrument een waardevol onderdeel van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Met de Waarde van cultuur ‘houden we ons een spiegel voor over actuele ontwikkelingen en implementeren we reflectie en feitelijke onderbouwing in onze beleidscyclus. BrabantStad is de eerste regio die een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd en we hebben met onze aanpak een voorbeeldfunctie voor anderen’, schreef de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad aan de minister in het voorstel voor het regioprofiel.

Vergelijkbare actualiteiten