Nieuws

Expeditiegids Brabant – Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019

dr. Patrick Vermeulen
   
29 juni 2018

Vandaag overhandigen de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvies, het PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten gebundeld.

Naast de belangrijkste feitelijke ontwikkelingen in Brabant komen in vijf hoofdstukken de belangrijkste opgaven, inzichten en keuzes richting 2030 aan bod. De thema’s van de vijf hoofdstukken: Concurrerend Brabant, Circulair en klimaatbestendig Brabant, Mobiel en verbonden Brabant, Gezond en samenlevend Brabant en (Be)sturend Brabant. In aparte kaders zijn andere thema’s zoals Cultuur en erfgoed, Natuur, Werken en Leren en de Transitie Landbouw uitgelicht. De gids sluit af met tien (schrijf)tips voor een aantrekkelijk verkiezingsprogramma.

De Expeditiegids is bedoeld om politieke partijen en de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s te helpen de juiste keuzes te maken en om die keuzes naar een aansprekend verkiezingsprogramma te vertalen. En voor eenieder die geïnteresseerd is in de toekomst van Brabant. Het is een eerste stap in het verkiezingsproces en kan bijdragen aan het schrijven van een goed programma. In het najaar van 2018 organiseren de kennisinstellingen graag het inhoudelijk debat. De gids kan als basis dienen om met de Brabantse kiezer in gesprek te gaan.

U kunt de expedititiegids hier downloaden. Wilt u een exemplaar van de Expeditiegids ontvangen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met BrabantAdvies via info@brabantadvies.com.