dr. Patrick Vermeulen

Directeur-bestuurder

Vanuit een grote betrokkenheid bij de samenleving werkt Patrick als directeur-bestuurder bij Het PON & Telos. Zijn stijl is zakelijk waar nodig; met humor en een kwinkslag weet hij altijd de juiste vragen te stellen en werkt hij zowel binnen als buiten de organisatie aan vertrouwen en verbinding. Hiervoor was hij onder meer directeur van GITP Medezeggenschap. Patrick promoveerde op overleg binnen organisaties en was jarenlang werkzaam op het terrein van participatie: als onderzoeker, adviseur en publicist. Bij Het PON & Telos houdt hij zich met name bezig met leefomgevingsvragen, sociale samenhang en veerkracht, en participatie. Zijn kennis en ervaring zet hij buiten Het PON & Telos met veel plezier in voor verschillende maatschappelijke organisaties. Zo is hij commissaris bij woningbouwcorporatie Zayaz, adviseur van de Provinciale Raad Leefomgeving, lid maatschappelijke adviesraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, en voorzitter van de Tranzo Academische Werkplaats Jeugd van Tilburg University. Patrick woont in Tilburg, is getrouwd met Mirelle en heeft twee dochters: Floor en Liselot.

p.vermeulen@hetpon-telos.nl 06 30 03 79 86

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?