dr. Patrick Vermeulen

Directeur-bestuurder

Vanuit een grote betrokkenheid bij de samenleving werkt Patrick als directeur-bestuurder bij Het PON & Telos. Zijn stijl is zakelijk waar nodig; met humor en een kwinkslag weet hij altijd de juiste vragen te stellen en werkt hij zowel binnen als buiten de organisatie aan vertrouwen en verbinding. Hiervoor was hij onder meer directeur van GITP Medezeggenschap. Patrick promoveerde op overleg binnen organisaties en was jarenlang werkzaam op het terrein van participatie: als onderzoeker, adviseur en publicist. Bij Het PON & Telos houdt hij zich met name bezig met leefomgevingsvragen, sociale samenhang en veerkracht, en participatie. Zijn kennis en ervaring zet hij buiten Het PON & Telos met veel plezier in voor verschillende maatschappelijke organisaties. Zo is hij commissaris bij woningbouwcorporatie Zayaz, voorzitter van een buurthuis (Stadstuin Theresia), adviseur van de Provinciale Raad Leefomgeving en lid maatschappelijke adviesraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en van de stuurgroep van Tranzo Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van Tilburg University. Vanaf januari 2023 is hij tevens lid van de Raad van Toezicht van Factorium. Patrick woont in Tilburg, is getrouwd met Mirelle en heeft twee dochters: Floor en Liselot.

p.vermeulen@hetpon-telos.nl 06 30 03 79 86

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?