Nieuws

Oud-directeur Paul Kuijpers overleden

dr. Patrick Vermeulen
   
17 december 2022

Deze week kregen we het droevige bericht van het overlijden van Paul Kuijpers, jarenlang directeur van  het PON, boegbeeld van het instituut en instigator van het maatschappelijk debat in Brabant.

Paul trad in 1954 in dienst als stafmedewerker, werd twee jaar later adjunct-directeur en volgde in 1964 Tom Verdijk op als directeur. Onder zijn leiding transformeerde het PON tot een modern onderzoeksinstituut dat zich niet langer alleen richtte op het sociale werk, maar zijn naam ook nadrukkelijk vestigde op het terrein van de  ruimtelijke ordening en planning. Als secretaris van de Provinciale Commissie Sociaal Plan had Paul een belangrijke stem bij de planning van talloze sociale voorzieningen in de provincie en drukte hij een stempel op de vele inspraakprocedures die Brabant rijk was.

Terwijl de organisatie onder zijn leiding steeds groter werd, slaagde hij erin om de voor het instituut zo kenmerkende informele cultuur te behouden. Paul was een begenadigd schrijver, kon beminnelijk zijn in de omgang en tegelijkertijd zo scherp als een mes in het debat. Intellectueel en een tegendraadse denker van het hoogste niveau. Wars van valse sentimenten waar het ‘oude Brabant’ volgens hem zo bol van stond. Bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het PON in 1997 gaf hij aan welke vorm van regionalisme volgens hem nog wél toekomst heeft: ‘Een aanvaardbaar regionalisme kan alleen bestaan in de context van een grotere wereld en in het kader van een breed gefundeerd humanisme’. Anno 2022 nog steeds geldig en Paul Kuijpers ten voeten uit.

Het PON & Telos en Brabant zijn hem veel dank verschuldigd.

 

Met dank aan Piet de Kroon

 

Uitvoeriger levensbeschrijving Paul Kuijpers

Jos van der Lans maakte onlangs een meer uitvoerige levensbeschrijving van Paul Kuijpers, deze is hier terug te vinden.