Afwegingskaders Transitievisie Warmte

Contactpersoon:
Sanne Paenen MSc
Doorlooptijd:
Najaar 2020 - onbekend

Een integrale, programmatische verduurzamingsaanpak kan een bijdrage leven aan het toekomstbestendig maken van wijken en buurten. Samen met AGEL adviseurs en gemeenten ontwikkelen we een integraal afwegingskader gericht op de prioritering van wijken in de Transitievisie Warmte.

In dit afwegingskader worden – via data-analyse – de technische, ruimtelijke, economische én sociale uitgangssituaties van buurten in beeld gebracht. Met deze lokale analyses ondersteunen we gemeenten bij besluitvorming over de prioritering van wijken en de te ontwikkelen uitvoeringsstrategieën voor het wijkgericht verduurzamen van de gebouwde omgeving.

 

Meer informatie?

Er zijn nog geen publicaties beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van dit project? Laat dan hieronder je gegevens achter:

Vergelijkbare projecten