Boek ‘Een ander land’

Contactpersoon:
dr. Patrick Vermeulen
Doorlooptijd:
2022
Opdrachtgever:

Nederland is niet af en het verlangen naar een beter land voor iedereen is gelukkig niet gedoofd. Dat het ook anders kan, beschrijven de auteurs in ‘Een ander land. Een pleidooi voor een duurzame samenleving’. Op zoek naar een nieuw normatief fundament voor een vitale samenleving die gebruik maakt van de veerkracht die besloten ligt in mensen en gemeenschappen, komen zij tot een betekenisvol economisch perspectief in een klimaatpositief Nederland.

‘Een ander land’ kwam tot stand op initiatief van Het PON & Telos, ter ere van het 75-jarig bestaan van de organisatie. Het boek is te koop in de Nederlandse boekhandels.

 

dr. Patrick Vermeulen
Directeur-bestuurder
Meer informatie?
Neem contact op met Patrick Vermeulen
p.vermeulen@hetpon-telos.nl 06 30 03 79 86