Brabantse burgers in beeld

Contactpersoon:
Bo Broers MSc

In opdracht van de provincie heeft het PON begin 2019 input gevraagd aan Brabanders over zaken die spelen in de (Brabantse) samenleving. Gezien de aankomende Provinciale Statenverkiezingen in maart vormen de resultaten van deze meting input voor het overdrachtsdossier voor de nieuwe bestuursperiode van Provinciale Staten.

In dit onderzoek vooral op de mening van Brabanders over Brabant. Waar mogelijk relateren we de uitkomsten aan landelijk onderzoek. De ontwikkelingen die in deze rapportage de revue passeren liggen in lijn met de opgaven die genoemd worden in de Expeditiegids Brabant: opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019. In dit rapport beschrijven wij deze opgaven aan de hand van het perspectief van de inwoners van Brabant. Het gaat om de volgende opgaven:

  1. Concurrerend Brabant – over werken, leren en de Brabantse economie.
  2. Circulair en klimaatbestendig Brabant – over de klimaatverandering, energietransitie en duurzame landbouw.
  3. Mobiel en verbonden Brabant – over slimme mobiliteit, OV en verkeer.
  4. Gezond en samenlevend Brabant – over gezondheid en sociale veerkracht.
  5. (Be)sturend Brabant – over vertrouwen in de overheid, ondermijning en wrijving in de samenleving.

 

Download het rapport