Brede Basismonitor Noord-Holland (2e traject)

Contactpersoon:
Ruben Smeets MSc
Doorlooptijd:
juli 2021 - november 2021 en april 2022 - juli 2022
Opdrachtgever:

De Brede Basismonitor Noord-Holland geeft weer hoe in provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Het gaat hierbij dus naast materiële welvaart (economie) ook over zaken als welzijn, gezondheid, werk, bereikbaarheid, ruimte, wonen, samenleving, natuur, milieu en klimaat. De brede welvaartbenadering van deze monitor past bij de ambitie van provincie Noord-Holland om in de toekomst de balans tussen economische groei ook de duurzaamheid en leefbaarheid in de provincie te versterken.

Met de brede basismonitor Noord-Holland wil de provincie op een overzichtelijke en systematische manier de belangrijke trends volgen in Noord-Holland. Dit om de directie Beleid en PS/GS van feitelijke en betrouwbare informatie te voorzien. De functie van de brede basismonitor is vooral signalerend en agenderend met als doel de grotere beleidsvraagstukken in een breder perspectief te beschouwen en te bespreken.

Het PON & Telos heeft de eerste versie van de Brede Basismonitor in 2021 mee ontwikkeld. De taak van Het PON & Telos was om het ontwerp van de monitor mee te maken, de data voor de geselecteerde indicatoren te verzamelen en om in gesprek te gaan met de betrokken beleidsambtenaren over de indicatoren. Op advies van Het PON & Telos is o.a. een profieltaart die de Staat van Noord-Holland en de ontwikkeling in de tijd weergeeft een belangrijk onderdeel geworden van de monitor. Dit versterkt de signalerende en agenderende functie van de monitor. Tevens hebben we na afloop van de eerste versie gepresenteerd aan de provincie hoe het concept brede welvaart het integraal werken binnen de provincie kan ondersteunen. In 2022 heeft Het PON & Telos een rol gehad bij de doorontwikkeling van de monitor. Een belangrijk onderdeel was het optimaliseren van de normeringen die gebruikt worden om de staat van de indicatoren in de profieltaart over de staat van Noord-Holland aan te kunnen geven. Tevens heeft Het PON & Telos een rol gespeeld in de (door)ontwikkeling van een aantal (nieuwe) indicatoren.

Ruben Smeets MSc
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Ruben
r.smeets@hetpon-telos.nl 06 30 63 53 60

Vergelijkbare projecten