De Metropoolregio smaakt naar meer! Vormgeven aan de voedseltransitie in Zuidoost-Brabant

Doorlooptijd:
januari 2022 – maart 2022
Opdrachtgever:

We staan aan de vooravond van een grote verandering in de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Steeds meer mensen zien in dat we toe moeten naar een duurzamer wijze van voedselproductie en -consumptie; één die gezonder voedsel oplevert voor burgers, een eerlijker inkomen voor boeren, minder impact op het milieu en een aantrekkelijker landschap. Wat kunnen we op regionale schaal doen om deze omslag te bevorderen?

Inspirerend essay

Dat is de vraag van de samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). In het kader van hun gezamenlijke agenda voor het thema ‘Transitie Landelijk Gebied’ hebben ze Het PON & Telos en BRO gevraagd een inspirerend essay te schrijven over de meerwaarde van een regionale voedselstrategie.

Eén van de ambities van de MRE regio is om de verbinding tussen stad en land te versterken. Voedselproductie, -verwerking en -consumptie lopen als rode draden door de MRE regio en rijgen stad en land, producent en consument, boeren en bèta’s aaneen. In het essay gaan we na wat overheden – samen met betrokken partners uit de samenleving en het bedrijfsleven – kunnen doen om het landbouw en voedselsysteem te verduurzamen en daarmee de brede welvaart van de regio te versterken. Mede geïnspireerd door voedselstrategieën in andere regio’s in Nederland en Europa schetsen we een drietal bouwstenen voor een aanpak in de MRE regio, gericht op de kortste weg als kans (bevorderen van korte ketens), met iedere hap een beter landschap (stimuleren van gezonde en duurzame voedselkeuze en voedselomgeving) en inzet op de innovatie van de voedselketen (de regio als proeftuin). Tevens worden de eerste stappen beschreven die de MRE regio kan zetten om tot een voedselstrategie te komen. De beschreven stappen in het essay zijn: bekijk de MRE-regio consequent door een voedselbril, benut de gebiedsgerichte aanpak voor de bredere beweging en begin als overheid met wat je zelf kunt stimuleren.

Het essay is bedoeld als inspiratiebron voor bestuurders en beleidsmakers. Zij worden aangesproken om de komende periode – samen met partners – werk te maken van een duurzaam en gezond voedselsysteem.

 

Samenwerking

Publicatie

Download hier het essay ‘De Metropoolregio smaakt naar meer!’:

Download essay
prof. dr. ir. Joks Janssen
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Joks Janssen
j.janssen@hetpon-telos.nl 06 30 63 46 96

Vergelijkbare projecten