Digitalisering Hoogeloon

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
november 2021 - juli 2022
Opdrachtgever:

Hoe digitaal vaardig zijn inwoners van Hoogeloon? En wat kan er worden gedaan om de digitale vaardigheden in het dorp te versterken? Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en ons maatschappelijke R&D budget zijn we aan de slag gegaan om de zorgcoöperatie met die vragen te helpen en daarbij kennis op te halen die niet alleen voor Hoogeloon interessant is, maar ook in andere dorpen of wijken kan worden ingezet.

Doel onderzoek

De zorgcoöperatie wilde graag inzicht krijgen in hoe het is gesteld met de digitale vaardigheden van de inwoners van Hoogeloon en bekijken hoe zij zelf, maar ook andere organisaties in het dorp en de gemeente, de digitale vaardigheden van de inwoners kunnen versterken.

 

Werkwijze

We zijn gestart met verkennende gesprekken met experts en literatuuronderzoek. Dit leverde kennis en inzichten op die we hebben gebruikt bij het opstellen van een vragenlijst. Via een inlegvel in het dorpsblad zijn alle inwoners geattendeerd op de vragenlijst. De vragenlijst kon in principe online worden ingevuld, maar het was ook mogelijk een papieren vragenlijst af te halen in het gemeenschapshuis en steunpunt of telefonische op te vragen bij de Zorgcooperatie. Gedurende ‘de maand van de digitalisering’ werden inwoners bij diverse bijeenkomsten in het dorp gewezen op de vragenlijst en konden inwoners hulp en ondersteuning krijgen bij het invullen van de vragenlijst.

 

Brede werkgroep

Voor dit project is een brede werkgroep ingesteld. In Hoogeloon zetten verschillende partijen zich in om het welzijn en welbevinden van de inwoners te verbeteren, waardoor zij in meer of mindere mate te maken hebben met de digitale vaardigheden van de inwoners. Door zich te verenigen in een werkgroep kunnen ze het onderzoek en vervolgens ook de daaruit voortvloeiende actiepunten gezamenlijk oppakken.

Resultaten

De resultaten zijn te lezen in de rapportage ‘Digitalisering Hoogeloon’:

Download rapport

Hoe nu verder?

In de vragenlijst zijn veel onderwerpen genoemd die de inwoners lastig vinden en wel willen leren. Een kerngroepje, bestaande uit een vertegenwoordiger van de zorgcoöperatie, het steunpunt en de bibliotheek, gaat nu voor de wintermaanden 2022/2023 een programma samenstellen, waarin iedere week tijdens een laagdrempelige bijeenkomst een (andere) digitale toepassing wordt uitgelegd en geoefend.

Bijvangst is dat in de vragenlijst 17 mensen zich hebben gemeld om mede-dorpsbewoners te willen ondersteunen. Gekeken wordt of met deze vrijwilligers een whatsapp-groep kan worden opgezet, die kan worden ingeschakeld als een inwoner een hulpvraag heeft.

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263