Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
Mei 2020

Zorgcoöperatie Hoogeloon (gestart in 2005) was de eerste zorgcoöperatie in Brabant én in Nederland. Een initiatief dat veel navolging heeft gekregen: het is een voorbeeld voor velen om de transformatie in het sociale domein vorm te geven. Ongeveer anderhalf decennium later is het tijd om de zorgcoöperatie te herijken.

Het zorglandschap en de maatschappij is sterk veranderd in de afgelopen jaren. Om ook voor de toekomst bestendig (en koploper) te blijven, verandert de zorgcoöperatie graag met alle ontwikkelingen mee. In 2018 klopte de zorgcoöperatie aan bij het PON met een aantal vragen:

  • Sluit het aanbod van de zorgcoöperatie nog wel voldoende aan bij de huidige wensen en behoeften van de inwoners?
  • Zijn er intussen nieuwe of andere behoeften waar de zorgcoöperatie op kan of moet inspelen?
  • En hoe betrekken we de inwoners, vooral ook de jongeren, bij de zorgcoöperatie?

 

De aanpak van de herijking
Samen met de zorgcoöperatie en alle organisaties die al actief zijn in het dorp organiseerden we een veerkrachtdialoog, verspreidden we huis-aan-huis een dorpsenquête en zijn er vervolgens werkgroepen gevormd om alle ideeën verder uit te werken.

De veerkrachtdialoog
De veerkrachtdialoog leverde tientallen ideeën en acties op, uiteenlopend van het organiseren van dorpsactiviteiten voor jong en oud tot het opzetten van professionele kinderopvang. Van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van hulpvragen tot het bouwen van woningen voor jongeren. En van het signaleren en aanpakken van eenzaamheid tot het stimuleren van beweging en gezondheid en het verbeteren van de (verkeers)veiligheid. Klik hier voor het complete verslag van De Veerkrachtdialoog.

De dorpsenquête
Om te toetsen of de inwoners ook wel behoefte hebben aan deze acties en welke wensen, behoeften en ideeën er nog meer leven onder de inwoners heeft het PON een vragenlijst opgesteld die huis-aan-huis in het dorp is verspreid. De vragenlijst was bedoeld voor alle inwoners van 18 jaar en ouder en kon op papier of digitaal worden ingevuld. In totaal vulden 532 inwoners (jong en oud) de vragenlijst in. “Een mooie respons, mede dankzij een groepje actieve vrijwilligers die langs de deuren zijn geweest om de vragenlijst op te halen.” aldus Marlou. Klik hier voor de resultaten van de enquête.

Werkgroepen
De acties en ideeën die zijn voortgekomen uit de veerkrachtdialoog én de resultaten uit de enquête, zijn vervolgens door de zorgcoöperatie, in samenwerking met de inwoners en organisaties van Hoogeloon verder opgepakt. Hiervoor zijn acht werkgroepen gevormd. Het PON en de zorgcoöperatie hebben de werkgroepen op gang geholpen en het eerste half jaar ondersteund. Elke werkgroep heeft een kartrekker benoemd. 

Meer informatie?
Lees hier het interview met voorzitter Marlou Kremer, in ons online magazine ‘In de Ban van Brabant’. Of neem contact op met projectleider Jolanda Luijten.