Dorpsontwikkelingsplan Vierlingsbeek

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
December 2022 t/m maart 2023
Opdrachtgever:
Viva Vierlingsbeek en Groeningen (dorpsinitiatief)

De inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen hebben het initiatief genomen om een dorpsontwikkelingsplan op te stellen. Met dit dorpsontwikkelingsplan willen ze als VIVA Vierlingsbeek-Groeningen een essentiële bijdrage leveren aan de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van de dorpen Vierlingsbeek en Groeningen.

Dorpsontwikkelingsplan

Het dorpsontwikkelingsplan geeft de richting aan hoe de inwoners er, mede met hulp van anderen, voor willen zorgen dat het ook in de toekomst goed toeven is in Vierlingsbeek en Groeningen.  Wat is daar volgens de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties voor nodig om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk nog verder te versterken.? Welke taak en rol hebben ze hier zelf in en wat verwachten ze daarbij van de gemeente? Wat kunnen ze samen oppakken?

 

Voor en door de inwoners

Het dorpsontwikkelingsplan is tot stand gekomen door de inzet van heel veel inwoners, 38 verenigingen, 28 ondernemers, verschillende zorginstellingen, diverse maatschappelijke organisaties, basisschoolkinderen en jongeren tot 21 jaar uit Vierlingsbeek en Groeningen.

 

Zeven domeingroepen

Er zijn zeven domeingroepen geformeerd:

  • Leefbaarheid
  • Wonen
  • Onderwijs & Kinderopvang
  • Gezondheid & Zorg
  • Sport
  • Cultuur
  • Ondernemen

De domeingroepen bestaan uit enthousiaste dorpsgenoten en vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen. Zij hebben met elkaar de dilemma’s op de verschillende thema’s in kaart gebracht en zo concreet mogelijk doelen, ambities, oplossingen en aandachtspunten geformuleerd. Door de domeingroepen zijn diverse bijeenkomsten in Vierlingsbeek en Groeningen georganiseerd en er zijn vier enquêtes uitgezet onder de inwoners om informatie op te halen (2 vanuit leefbaarheid, 1 vanuit Gezondheid & Zorg en 1 vanuit het domein Wonen).

 

Het PON & Telos als penvoerder

Het PON & Telos heeft alle opgehaalde informatie van de verschillende domeingroepen als penvoerder samengebracht in het dorpsontwikkelingsplan. Het dorpsontwikkelingsplan is dus volledig tot stand gekomen door de vrijwillige inzet van de inwoners, ondernemers, verenigingen en (professionals van) maatschappelijke organisaties uit Vierlingsbeek-Groeningen. Alleen voor het schrijven, de vormgeving van het rapport en het maken van flyers zijn externe (betaalde) krachten ingeschakeld.

 

Presentatie dorpsplan

Op 15 maart 2023 is het dorpsplan onder grote belangstelling gepresenteerd aan de inwoners. Ruim 300 inwoners, zowel jong als oud, waren aanwezig in de voormalige kerk.

Het dorpsontwikkelingsplan is geen eindproduct maar vormt de start van een nieuwe werkwijze in het kader van de kernendemocratie. Dorpsbewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, de dorpsraden én de gemeente gaan nu samen aan de slag met de actiepunten uit het dorpsontwikkelingsplan.

ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263