Energietransitie: Draagvlak en participatie

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch

Inzicht in de opvattingen en voorkeuren van inwoners is belangrijk. Op dit momenten zijn het vooral de bevlogen voor- en tegenstanders die de beeldvorming over de energietransitie en bijbehorende initiatieven domineren. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de meningen van degenen die uitgesproken zijn, zelf initiatief nemen of actief van zich laten horen in beeld komen, maar ook die van mensen van wie de stem zachter klinkt. Met onze participatietechnieken betrekken we alle soorten inwoners op uiteenlopende manieren.

Projecten