Monitor Sociale Veerkracht 2018

Twee jaar na het verschijnen van de eerste Monitor Sociale Veerkracht, is de tweede editie van dit onderzoeksrapport verschenen.  De monitor, gemaakt door het PON en Telos samen in opdracht van de provincie Noord-Brabant, biedt onder meer cijfers over hoe het staat met sociale veerkracht van Brabanders en de ruimtelijke spreiding daarvan. Daarnaast laat de monitor zien wat kenmerken zijn van veerkrachtige en minder veerkrachtige Brabanders.

“Een belangrijke constatering uit de monitor is dat sociale veerkracht vooral bepaald wordt door persoonlijke hulpbronnen, op de voet gevolgd door sociale hulpbronnen”, aldus Patrick Vermeulen, directeur van Het Pon. “De vraag in hoeverre en hoe hierop gestuurd kan worden is een vraag voor de politiek. Bij sommige hulpbronnen (zoals het ontwikkelen van digitale contacten) lijkt dat in ieder geval makkelijker dan bij andere (zoals geluk). Een lange termijn oriëntatie is in ieder geval onontbeerlijk. Zo hangt een sterke binding met de buurt en het hebben van sociale contacten sterk samen met veerkracht. Maar dat vraagt een langere adem. De monitor biedt een toetsingskader voor concrete projecten: draagt een project bij aan hulpbronnen die het meest met veerkracht samenhangen?”.

Sociale veerkracht wordt vooral bepaald door persoonlijke hulpbronnen

John Dagevos, directeur van Telos, vult hierop aan: “Kijken we meer naar de Brabantse samenleving als geheel, gaat het veel meer om het scheppen van voorwaarden op langere termijn, zoals de toegang tot onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheid.”
Inderdaad allemaal belangrijke bronnen van veerkracht, zo blijkt ook uit de publicatie ‘monitor sociale veerkracht 2018’. De volledige publicatie en het bijbehorende tabellenboek kunt u hieronder lezen.

 

Monitor Sociale Veerkracht 2018

 

Monitor Sociale Veerkracht 2018 - tabellenboek