Technisch-economische haalbaarheid en betaalbaarheid

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch
Doorlooptijd:
Doorlopend vanaf najaar 2021

In het Klimaatakkoord en in veel RES-regio’s zijn vroegtijdige samenwerking, participatie en een eerlijke verdeling van lusten en lasten benoemd als belangrijke pijlers onder de transitiestrategie. Iedereen moet mee kunnen doen op een wijze die haalbaar en betaalbaar is. Maar om dit mogelijk te maken is inzicht nodig. Inzicht in voor wie op dit moment de energierekening al moeilijk betaalbaar is en welke woningeigenaren de investering in verduurzaming niet op kunnen brengen.

Voor verschillende overheden, waaronder de provincie Utrecht, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Zaanstad en Delft hebben we de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor woningeigenaren en huurders tot op het niveau van individuele wijken in beeld gebracht. Ook achtergrondkenmerken, zoals inkomenspositie, huishoudsamenstelling, bouwjaar, woningtype en kwaliteit van de woning zijn bekend van deze huishoudens.

Deze inzichten kunnen door gemeenten en woningcorporaties meegenomen worden bij het opstellen van de ‘Transitievisie Warmte’ en de prioritering van wijken. Ook kunnen deze inzichten worden meegenomen bij doelgroepgericht vormgeven van beleid: bij huishoudens met een hoge energienota in een label A of B woning ligt het bijvoorbeeld voor de hand om in te zetten op de mogelijkheid tot gedragsaanpassing.

Beschikbare publicaties

Onderstaande publicaties zijn beschikbaar:

Gemeente Delft Gemeente Tilburg Gemeente Zaanstad

Download rapportage Delft

Download rapportage Tilburg

Download rapportage Zaanstad

 

Provincie Utrecht
Download rapportage Provincie Utrecht Download factsheet Provincie Utrecht
dr. Susanne Agterbosch
Inhoudelijk directeur
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Susanne Agterbosch
s.agterbosch@hetpon-telos.nl 06 30 03 76 27

Vergelijkbare projecten