Nieuws

Research Community Nieuwe Woonvormen van start!

25 september 2018

Brabant staat de komende 10 tot 15 jaar voor een flinke woningbouwopgave: er moeten 120.000 woningen bijkomen. En er is vooral vraag naar woningen voor kleinere of eenpersoons huishoudens, starters en ouderen (met of zonder zorg). Om deze woningbehoefte in te vullen is er, naast nieuwbouw, ook ruim baan nodig voor herbestemming en niet-traditionele woonvormen. Wat is er nodig om niet-traditionele woonvormen ruim baan te geven? Waar lopen initiatieven tegenaan? Wat zijn mogelijkheden?

Om die vragen te beantwoorden organiseren wij een research community. Een research community is een afgesloten online platform waar een geselecteerde groep mensen op een intensieve en interactieve manier online met ons en met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van een drietal brede vragen gaan ruim 40 deelnemers gedurende een week met elkaar in discussie over het onderwerp. Zowel initiatiefnemers van niet-traditionele woonvormen, wethouders en ambtenaren van Brabantse gemeenten als experts/adviseurs op het gebied van nieuwe woonvormen doen met ons mee.

De research community loopt van 24 tot en met 28 september. Op maandagavond 24 september vond de kick-off plaats. Een online kennismakingssessie waarin de deelnemers met elkaar kennis konden maken en wij middels een presentatie hebben laten zien wat het doel is van de community, hoe het platform eruit ziet en hoe het werkt. Na de kennismakingssessie is de community officieel geopend en konden de deelnemers meteen actief met elkaar in gesprek.

Met deze onderzoeksronde halen we veel praktijkervaringen op. De inzichten vormen input voor het beantwoorden van de motie ‘Ruim baan voor nieuwe woonvormen’ die op 20 april 2018 door de VVD in Provinciale Staten is ingediend. De resultaten uit de community worden als onderdeel meegenomen in de rapportage van de tussentijdse beleidsevaluatie van de Brabantse aanpak Leegstand voor de provincie Noord-Brabant. De eindrapportage hiervan wordt verwacht in december 2018.