Nieuws

Terugblik lancering Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’

drs. Eva Stultjens
   
22 oktober 2021

Begin deze maand vond de officiële online lancering van de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio plaats’. We blikken graag terug op een geslaagde bijeenkomst!

“Voel je uitgenodigd om mee te doen”

Onder leiding van Jorn Matena van &Maes, openden Rector Magnificus prof. dr. Wim van de Donk, voorzitter van de stuurgroep Pieter van Geel en wethouder van gemeente Tilburg Rik Grashoff de bijeenkomst. Zij benadrukten het belang van de samenhang die zichtbaar wordt door het Brede Welvaartsdenken. Dat moeten we met verschillende partijen handen en voeten geven. “Voel je uitgenodigd om mee te doen” gaf Wim van de Donk mee. Demissionair minister Schouten benadrukte het belang van het onderwerp en de aanpak in haar videoboodschap. 

Kijk hier de opening, inclusief de boodschap van Demissionair minister Schouten (vanaf 22:11) terug:

 

Daarna spraken Hans Mommaas (directeur van het Planbureau voor de Leefbaarheid), Marc Hameleers (programmamanager LNV) en Martijn Groenleer (hoogleraar bestuurskunde) over het belang van het regionale perspectief op Brede Welvaart. Zij riepen op om, ook in de samenwerking tussen Rijk en regio, te experimenteren. Marc Hameleers: “Geef ruimte aan de regio en geef ruimte om te leren.”

 

Kijk hieronder het gesprek terug:

 

In een tweetal gesprekken werden belangrijke vraagstukken binnen brede welvaart verkend. Zo gingen hoogleraar arbeidsmarkt Irmgard Borghouts, directeur VNO NCW BZ Ellen Kroese en strategisch adviseur van gemeente Waalwijk Ranjith Clemminck verder in op het onderwerp inclusieve arbeidsmarkt. Conclusie was dat er problemen zijn op de arbeidsmarkt met het oog op Brede Welvaart maar dat zowel ondernemers als overheden het concept omarmen. Ranjith Clemminck gaf daarbij mee: “Personen zijn belangrijker dan structuren.” Directeur Rabobank Midden-Brabant Lilian Damen-Evers, hoogleraar economische regulering Saskia Lavrijssen en adjunct-directeur PON-Telos Susanne Agterbosch spraken over een sociale energietransitie. We hebben nog veel nieuwe vraagstukken rondom energie en klimaat en de toepassing van technologieën op dit vlak niet opgelost. Lilian gaf aan dat dit vraagt om “een langjarig programma met telkens ook een kort sprintje en een succes.” 

Kijk en luister hieronder de gesprekken terug:

Inclusieve arbeidsmarkt

 

Sociale energietransitie

Boodschap van de gedeputeerde

Ook Gedeputeerde Elies Lemkes is enthousiast over de opening van de Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio. Bekijk hieronder haar boodschap:

Aan de slag! 

De Academische Werkplaats is nog volop in ontwikkeling maar de vraagstukken die centraal staan zijn urgent. Bij Brede Welvaart gaat het niet enkel om economische groei, maar ook om het welzijn en welbevinden van mensen en de kwaliteit van natuur en milieu. In het streven naar brede welvaart spelen regio’s een belangrijke rol. En de urgente transities – naar een inclusieve arbeidsmarkt en een sociale energietransitie – zijn volop in beweging. 

 

Contact

Ben jij geïnteresseerd in een samenwerking met de werkplaats? Of benieuwd naar meer informatie? Neem dan contact op met Patty Claassens via p.claassens@tilburguniversity.edu of via 06 – 156 93 113.

Vergelijkbare actualiteiten