Blogs

Uitzendbureaus voor Poolse arbeidsmigranten: hun eigen verhaal

16 februari 2018

Vanuit het PON ben ik betrokken bij een onderzoek over Poolse arbeidsmigranten in de Metropoolregio Eindhoven. Het doel van dit onderzoek is om 21 samenwerkende gemeenten inzicht te geven in de verschillende aspecten die het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk met zich mee brengt. Het gaat daarbij om de woon- en werksituatie van arbeidsmigranten uit Polen, maar ook over hun integratie in de Brabantse gemeenten.

We kiezen ervoor in dit onderzoek de perspectieven van gemeenten, bewoners, bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, arbeidsmigranten zelf en de zogenoemde sleutelfiguren mee te nemen.
Dat doen we omdat er verschillende spelers betrokken zijn en er verschillende belangen te onderscheiden zijn. Op die manier hebben we de hele keten in beeld gebracht.

Aan mij de taak om me te verdiepen in de uitzendbureaus. Waar ik als onderzoeker regelmatig interviews houd met bijvoorbeeld vrijwilligers, beleidsambtenaren of maatschappelijke organisaties, ben ik nog weinig in de commerciëlere wereld aan de slag geweest. Begin januari ging ik op pad om verschillende uitzendbureaus in de regio te interviewen. Al snel had ik vijf verschillende uitzendbureaus bereid gevonden voor een interview. Van een uitzendbureau dat arbeidskrachten verzorgt voor agrarische bedrijven tot aan een bureau dat gericht is op detachering van hoogopgeleide Poolse techneuten.

Ik was erg benieuwd naar wat ik daar voor gesprekken zou voeren, want ik kende inmiddels de negatieve verhalen over uitzendbureaus uit de media. Koppen als ‘Poolse arbeidsmigranten in Nederland nog steeds uitgebuit door malafide uitzendbureaus’ (NOS) komen regelmatig voorbij. Maar wat is hun eigen verhaal?

Hoogopgeleide Poolse techneuten hebben vooral het idee dat Poolse werknemers in Eindhoven tulpenbollen moeten sorteren.

Ik hoorde tijdens de interviews, veelal met de eigenaren, veel over de keuzes die zij als uitzendbureaus maken, bijvoorbeeld als het gaat om het type contracten die zij Poolse werknemers bieden en de balans die zij zoeken tussen kwaliteit van woonruimte en prijs. In de gesprekken kwam in elk geval steeds naar voren dat zij erg worstelen met huisvesting. Dat huisvesting zo’n groot probleem is – en in de toekomst een nog veel groter probleem gaat worden – wist ik niet. Ik voelde soms de frustratie dat zij als uitzendbureau zo negatief worden weggezet. Ze deelden graag hun verhaal en het waren stuk voor stuk leuke en open gesprekken. Naast het laaggeschoold werk dat Polen in Nederland vaak doen zoals in tuinbouw, logistiek of de vleesverwerkende industrie worden er ook vakspecialisten geworven. En dan hebben we het niet alleen over stukadoors. Volgens een van de uitzendbureaus staat de Brainportregio Eindhoven in Polen niet bekend als de slimste regio ter wereld. Hoogopgeleide Poolse techneuten hebben vooral het idee dat Poolse werknemers in Eindhoven tulpenbollen moeten sorteren. Als uitzendbureau hebben zij moeite om hoogopgeleide mensen in Polen warm te maken naar Nederland te komen. Ook een voorbeeld van ‘onbekend maakt onbemind’ terwijl er voor hen hier in Nederland goede banen te vinden zijn.

Het onderzoek en het in beeld brengen van de hele keten helpt in het dichter bij elkaar brengen van Nederland en Polen en het zet een volgende stap naar het overbruggen van vooroordelen. Het helpt om het thema bespreekbaarder te maken. Ben je benieuwd naar wat ik nog meer heb opgehaald? Houd dan www.hetpon-telos.nl goed in de gaten! De resultaten verschijnen medio maart.

Vergelijkbare actualiteiten