Berekenen CO2-voetafdruk

Wereldwijd is de omvang van de klimaatuitdaging steeds meer zichtbaar. Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C gaat iedereen aan en brengt een verantwoordelijkheid mee voor alle maatschappelijke sectoren. Indien men als sector transparant wil zijn en verantwoording wil afleggen over de CO2-voetafdruk, dan is een eerste stap om de CO2-voetafdruk te gaan meten en publiceren. Vervolgens kunnen dan reductiedoelstellingen worden vastgesteld en kunnen er maatregelen genomen worden om de CO2-voetafdruk te reduceren.

 

Het PON & Telos rekent al een aantal jaren voor de NWB Bank en de BNG Bank de CO2-voetafdruk van de kredietportefeuille uit. Leningen van deze banken zijn verdeeld over instellingen in verschillende sectoren, denk aan gemeenten, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties en zon- en windparken. De rekenmethode die wordt gebruikt is gebaseerd op het Greenhouse gas protocol. Wij kunnen de CO2-voetafdruk van een organisatie in beeld brengen, maar we kunnen ook het effect van een specifieke investering,  maatregel of project doorrekenen.

dr. Inge van Roovert
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Inge van Roovert
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64

Relevante projecten