PCAF

Banken en investeerders spelen een grote rol in de missie van Nederland om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Door hun investeringen en leningen helpen zij organisaties met activiteiten die wel of juist niet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Gelukkig willen steeds meer financiële instellingen inzicht in de klimaatimpact van hun investeringen en leningen. Met actuele cijfers kunnen ze in kaart brengen wat de CO2 voetafdruk per financiering en lening is, en hierover rapporteren.

PCAF methodiek

Om de wens van de financiële instellingen in goede banen te leiden is het PCAF-platform opgericht – het Partnership for Carbon Accounting Financials. PCAF biedt een open-source raamwerk en methodologie die de transparantie en het bewustzijn over CO2 uitstoot vergroten. Alle aangesloten instellingen kunnen met behulp van deze methodiek op gelijke wijze de klimaatimpact van hun kredietportefeuille in kaart brengen.

Om de transitie naar een CO2-arme samenleving te maken is het van belang dat bedrijven en instellingen bewust worden van hun eigen CO2-voetafdruk, zodat ze zichzelf doelen kunnen stellen en acties kunnen ondernemen om de voetafdruk te verkleinen. Inzicht in de omvang en samenstelling van de eigen CO2-voetafdruk is dus nodig. Met behulp van de PCAF methode kunnen we op verschillende manieren hierbij helpen. Zo kunnen we de totale CO2-voetafdruk van een organisatie in beeld brengen, maar we kunnen ook juist het effect van een specifieke investering, maatregel of project doorrekenen.

 

 

Relevante projecten

Wil je meer informatie? Neem contact op met Inge van Roovert
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64