Quick Scan Impact Corona

De coronacrisis raakt de samenleving hard, ook gemeenten. De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote impact. Voor de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Veiligheidsregio’s monitoren we hoe Brabantse inwoners dit ervaren. Inwoners en ondernemers kloppen in deze onzekere tijden aan met veel vragen. Naast een gezondheidscrisis ontwikkelt zich momenteel een economische en sociaal-maatschappelijke crisis. Ook heeft de situatie gevolgen voor de financiële positie van gemeenten en (daarmee) voor de keuzes voor de toekomst. Meer over deze monitor lees je hier.

Kosteloze Quick Scan Impact Corona
In hoeverre is de gemeentelijke organisatie bezig zich aan te passen op de huidige en toekomstige situatie? Hebben zij hier zelf inzicht in? Het PON – Telos en De StrategieCentrale bieden Brabantse gemeenten kosteloos een Quick Scan Impact Corona aan die inzicht geeft in hoe een gemeentelijke organisatie zich op dit moment voorbereidt op de gevolgen van de coronacrisis. En om te achterhalen welke mogelijke vragen er in de organisatie hierover leven.

Doel van de Quick Scan
Via een korte online vragenlijst krijgen Brabantse gemeenten inzicht in de manier waarop verschillende beleidsdomeinen zich voorbereiden op de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de gevolgen van de crisis op de verschillende beleidsterreinen? Is de gemeente hier voldoende op voorbereid? Waar liggen vragen en waar is behoefte aan ondersteuning nodig? Het resultaat van deze Quick Scan ontvangen deelnemende gemeenten kosteloos en vrijblijvend van ons.

Hoe werkt de Quick Scan?
Wilt u meer informatie over hoe de Quick Scan werkt of wilt u met uw gemeentelijke organisatie deelnemen aan de Quick Scan? Neem contact met ons op!

De Quick Scan Impact Corona is een initiatief van Het PON & Telos en de StrategieCentrale.

Britte van Dalen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Britte van Dalen
b.vandalen@hetpon-telos.nl 06 30 03 82 77