Theory of Change

Steeds vaker willen organisaties laten zien welke impact ze maken met hun activiteiten of programma’s. Ze vragen ons dan om impact onderzoek. Om zo’n onderzoek goed op te zetten nemen we de opdrachtgever mee in een proces van keuzes maken tussen wat ze al weten en wat nog niet bekend is. Dat doen we aan de hand van een Theory of Change (ToC) ofwel verandertheorie. De aanpak is maatwerk en levert een meetplan op of bijvoorbeeld een strategische visie in de vorm van een praatplaat.

Wanneer zet je een Theory of Change in?

  • Om vooronderstellingen boven tafel te krijgen
  • Om discrepantie tussen ambitie en praktijk zichtbaar te maken
  • Om impactpaden zichtbaar te maken
  • Om een meetplan op te stellen
  • Voor visiebepaling en strategische planning bij het begin van nieuwe interventies
  • Om draagvlak te creëren (ter ondersteuning) bij fondsenwerving
  • Om te evalueren en te leren: als organisatie zelfkritisch te kijken naar de eigen organisatie en haar programma’s
  • Om de planning en uitvoering van een interventie te verscherpen

Een voorbeeld

Het resultaat van een Theory of Change traject leidt tot een overzicht van veranderpaden. Het overzicht is uitermate geschikt als praatplaat en als visuele ondersteuning bij interne communicatie over beleid en beleidskeuzes.

drs. Mirjam Smulders
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Mirjam Smulders
m.smulders@hetpon-telos.nl 06 30 03 88 37