Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Hoe scoort jouw gemeente bij inwoners? Wat vinden inwoners van de woon- en leefomgeving? Waar zien zij verbeterpunten? Hoe beoordelen zij de dienstverlening? Hoe doet de gemeente het ten opzichte van andere gemeenten? En wat betekent dat voor het beleid?

Wat is de burgerpeiling?

Het takenpakket en de verantwoordelijkheden van gemeenten zijn de laatste jaren steeds groter geworden. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeenten zich steeds vaker afvragen of de dienstverlening volstaat of dat er een verbetering mogelijk is. De burgerpeiling van VNG Realisatie (voorheen KING) is een goed instrument om inzicht te krijgen in de behoeften, mening en betrokkenheid van inwoners. De burgerpeiling vraagt inwoners om de gemeente te beoordelen op de zorg voor de woon- en leefomgeving, het betrekken en samenwerken en de mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

De burgerpeiling laten uitvoeren door Het PON & Telos

De burgerpeiling kan in zijn geheel door ons worden uitgevoerd. We nemen veel werk uit handen, leveren de resultaten op in een overzichtelijke rapportage en zorgen dat deze in de database van VNG Realisatie gepubliceerd worden, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van andere gemeenten. Wil je voor je gemeente een burgerpeiling laten uitvoeren?  waarstaatjegemeente@hetpon-telos.nl.

Mogelijkheden voor maatwerk

Wilt u de resultaten uitsplitsen naar kernen of wijken? Of wilt u extra vragen toevoegen aan de standaard vragenlijst? Dat kan! Naast de standaard opzet bieden wij u, tegen een geringe meerprijs, verschillende maatwerkmogelijkheden zoals:

  • toevoegen van extra vragen;
  • uitsplitsen van de resultaten naar kernen of wijken;
  • vergelijken in de tijd;
  • uitbesteden van de mailing;
  • presentatie van de resultaten;
  • uitkomstdialogen;
  • klanttevredenheidsonderzoek Balie (KTO Balie).
Meer informatie over maatwerk voor de burgerpeiling