Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Hoe scoort jouw gemeente bij inwoners? Wat vinden inwoners van de woon- en leefomgeving? Waar zien zij verbeterpunten? Hoe beoordelen zij de dienstverlening? Hoe doet de gemeente het ten opzichte van andere gemeenten? En wat betekent dat voor het beleid?

Wat is de burgerpeiling?

Het takenpakket en de verantwoordelijkheden van gemeenten zijn de laatste jaren steeds groter geworden. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeenten zich steeds vaker afvragen of de dienstverlening volstaat of dat er een verbetering mogelijk is. De burgerpeiling van VNG Realisatie (voorheen KING) is een goed instrument om inzicht te krijgen in de behoeften, mening en betrokkenheid van inwoners. De burgerpeiling vraagt inwoners om de gemeente te beoordelen op de zorg voor de woon- en leefomgeving, het betrekken en samenwerken en de mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Laat de Burgerpeiling door ons uitvoeren!

Sinds 2014 voerden we de Burgerpeiling al 152 keer uit voor in totaal 72 verschillende gemeenten! De burgerpeiling kan ook voor jouw gemeente in zijn geheel door ons worden uitgevoerd. We leveren de resultaten op in een overzichtelijke rapportage en zorgen dat deze in de database van VNG Realisatie gepubliceerd worden, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van andere gemeenten.

Voorbeeld rapportage

 

 

Mogelijkheden voor maatwerk

Wil je de resultaten uitsplitsen naar kernen of wijken? Of wil je extra vragen toevoegen aan de standaardvragenlijst? Dat kan! Naast de standaard opzet bieden wij gemeenten tegen een geringe meerprijs verschillende maatwerkmogelijkheden:

Toevoegen van extra vragen
Veel gemeenten maken gebruik van de optie om extra vragen toe te voegen aan de vragenlijst en maken zo ander, vaak onnodig duur onderzoek overbodig. Samen met de gemeente maken we een vragenlijst op maat.
Uitsplitsing van de resultaten naar kernen of wijken
De resultaten laten op het niveau van de gehele gemeente zien de gemeente er volgens inwoners voor staat. We kunnen de resultaten ook per kern of wijk presenteren.
Managementsamenvatting
We kunnen het rapport voorzien van een managementsamenvatting waarin we de belangrijkste resultaten van de burgerpeiling in circa twee pagina’s beschrijven.
Vergelijking in de tijd
Als je gemeente al eerder heeft meegedaan aan de Burgerpeiling is het mogelijk om de resultaten van de nieuwe peiling te vergelijken met eerdere peilingen. Dan kun je eenvoudig zien of er zaken zijn veranderd.
Uitbesteden van de mailing
Inwoners worden per brief uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. Je kunt deze mailing zelf verzorgen, maar je kunt deze ook volledig aan ons uitbesteden.
Presentatie van de resultaten
Wij kunnen de resultaten van de Burgerpeiling in je gemeente toelichten in een presentatie en suggesties doen voor aanbevelingen.
Samenvatting open vragen
De antwoorden op de open vragen geven nadere duiding aan de resultaten van de Burgerpeiling. Een samenvatting van de open vragen kun je laten toevoegen aan het rapport.
Factsheet
Via een visueel aantrekkelijke facstheet brengen we de belangrijkste resultaten van de burgerpeiling voor jouw gemeente in beeld.
Klanttevredenheidsonderzoek Balie
Naast de Burgerpeiling kan een Klanttevredenheidsonderzoek voor de Balie worden uitgevoerd – ook daarvoor is een standaard vastgesteld. Gedurende een periode van enkele weken krijgen bezoekers van gemeentelijke loketten een korte vragenlijst voorgelegd.

 

Meer informatie?

Neem contact op met één van onze adviseur-onderzoekers via waarstaatjegemeente@hetpon-telos.nl of via (013) 535 15 35.

Karin du Long Daphne van de Ven Britte van Dalen

 

Of laat je gegevens achter via dit formulier:

Gemeente aanmelden

 

Relevante andere projecten