Nieuws

2e Brabantse coronamonitor: minder Brabanders maken zich zorgen

drs. Karin du Long
   
5 mei 2020

Hoe denken Brabanders over het coronavirus? Met deze tweede meting van de Brabantse Coronamonitor laten we zien hoe Brabanders op dit moment de aanwezigheid van het coronavirus ervaren en hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. 

 

Infographic 2e meting Brabantse coronamonitor

 

Minder Brabanders zijn bezorgd over hun persoonlijke situatie
De helft van de Brabanders geeft aan zich bezorgd te voelen door de huidige situatie en 36% voelt zich machteloos. Bij de 1-meting gaf nog 63% van de Brabanders aan zich bezorgd te voelen. Het aandeel Brabanders dat zich rustig voelt door de huidige situatie is juist toegenomen van 37% bij de 1-meting naar 45% bij de 2-meting. Het aandeel Brabanders dat behoorlijk aangedaan is door de situatie is afgenomen van 35% (1-meting) naar 26% (2-meting). Het merendeel van de respondenten (variërend van 84% tot 95%) geeft aan zich goed te kunnen redden bij hun dagelijkse bezigheden en daarbij geen hulp nodig te hebben. Verschillen met de vorige meting zijn minimaal.

Brabanders iets minder strikt in het opvolgen van adviezen
De meeste mensen volgen de adviezen op maar het aandeel dat dat altijd doet is ten opzichte van de 1-meting gedaald, de groep die meestal de adviezen opvolgt is gestegen. Het lijkt er dus op dat men iets minder strikt is geworden in de opvolging van de adviezen. Met name het mijden van sociaal contact, het zoveel mogelijk thuis blijven, het 1,5m afstand houden en maximaal 3 personen op bezoek wordt door minder Brabanders ‘altijd’ gedaan dan ten tijde van de 1-meting. In aansluiting op bovenstaande geeft de grootste groep Brabanders (42%) aan dat ze merken dat mensen zich minder aan de adviezen houden dan voorheen. 37% ziet geen verschil en een op de vijf geeft aan dat zij juist merken dat meer mensen zich eraan houden.

Grote groep maakt zich zorgen over de duur van de coronacrisis
We vroegen respondenten in hoeverre zij zich op dit moment zorgen maken over een aantal zaken die spelen vanwege het coronavirus. Net zoals bij de 1-meting maken de meeste mensen zich zorgen over de economische gevolgen van de crisis (46% veel zorgen) en ouderen en kwetsbare groepen (32%). Op veel punten zien we de grootste zorg enigszins afnemen en de groep die geen zorgen heeft over een bepaald item toenemen. Zo maakt men zich nu minder zorgen over hun eigen lichamelijke gezondheid of die van familieleden. Over enkele nieuw toegevoegde items in de 2e meting maakt men zich wel zorgen: 41% heeft veel zorgen over de duur van de crisis en 37% maakt zich zorgen over anderen die zich niet aan maatregelen en adviezen houden.

Veel Brabanders nog steeds positief over schonere lucht door coronacrisis
De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen. We hebben gevraagd welke positieve gevolgen mensen ervaren in deze tijd. Net als bij de 1e meting ervaart een grote groep respondenten (66%) de schonere lucht als positief effect. Daarnaast worden minder files (45%), meer geluiden van de natuur (44%) en de initiatieven die ontstaan om anderen te helpen (42%) door veel respondenten als positief aangemerkt. Respondenten geven aan in deze periode wat vaker een oogje in het zeil te houden, een praatje te maken met buurtbewoners of hen te helpen bij het doen van boodschappen.

Lees de samenvatting Bekijk de infographic Download het rapport

 

Meerdere metingen
De
‘Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus’ werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Met deze monitor doen we onderzoek naar hoe Brabanders de aanwezigheid van het virus, de maatregelen die daartegen genomen worden en de gevolgen daarvan ervaren. Om gevolgen over de tijd te kunnen peilen, herhalen we de meting meerdere keren. Kijk voor meer informatie op onze projectpagina of op www.brabant.nl/corona.

Vergelijkbare actualiteiten