Nieuws

8e Brabantse coronamonitor: bijna 8 op de 10 Brabanders wil zich laten vaccineren of is al gevaccineerd

drs. Eva Stultjens
   
4 juni 2021

Hoe denken Brabanders over het coronavirus? Met deze achtste meting van de Brabantse Coronamonitor laten we zien hoe Brabanders op dit moment de aanwezigheid van het coronavirus ervaren en hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. 

Respons

De 8e meting vond plaats van 12 tot en met 17 mei 2021. De vragenlijst van de achtste meting is ingevuld door 2.051 Brabanders. Met deze respons kunnen we betrouwbare uitspraken voor de provincie Noord-Brabant doen en een uitsplitsing maken naar de veiligheidsregio’s

Persoonlijke situatie

Persoonlijke gevoelens

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan zich door de huidige situatie rustig te voelen (49%). Verder zien we dat gevoelens van bezorgdheid (31%), machteloosheid (22%), frustratie (21%), stress (16%), verdriet (9%) en boosheid (7%) zijn afgenomen ten opzichte van de vorige meting medio februari.

Aangedaan door de huidige situatie

We vroegen mensen in welke mate zij aangedaan zijn door de huidige situatie op een schaal van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (heel erg). Gemiddeld genomen geven respondenten een 5,6 voor de mate waarin zij aangedaan zijn.

Eenzaamheid

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij zich meestal niet tot nooit eenzaam voelen (57%). 10% voelt zich meestal of altijd eenzaam. We vroegen vervolgens of de eenzaamheidsgevoelens van de respondenten sinds de vorige meting veranderd zijn. Voor 70% is de situatie onveranderd ten opzichte van 2 maanden geleden. 16% is zich echter minder eenzaam gaan voelen (vorige keer was dat nog 6%). Het percentage van de respondenten die zich eenzamer is gaan voelen is gedaald (14% tegenover 25%).

Huidige situatie

Overall zien we dat nog steeds veel mensen moeite hebben met de duur van de crisis en de onduidelijkheid over hoe lang het nog gaat duren. Ook maken nog altijd veel mensen zich zorgen over de crisis. Toch zien we ook positieve signalen. Voor wat meer respondenten is de huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal geworden (48%, voorheen 44%) en minder respondenten hebben het zwaarder naarmate de coronacrisis langer duurt (32%, voorheen 43%). 19% van de respondenten maakt zich maar weinig zorgen over de coronacrisis, 53% maakt hier zich juist wel zorgen over. Tot slot geeft een ruime meerderheid van de respondenten aan dat het voor hen duidelijk is op welke wijze de maatregelen verder versoepeld gaan worden (61%).

Adviezen en maatregelen

Draagvlak van de maatregelen

We zien een groot verschil in het draagvlak tussen de verschillende maatregelen en adviezen. Tegelijkertijd zien we wel voor vrijwel alle maatregelen en adviezen een vergelijkbare afname van het draagvlak. Ongeveer twee derde staat achter de maatregelen om het voortgezet onderwijs (deels) te openen, het verplicht dragen van een mondkapje en het afraden van reizen naar het buitenland tenzij strikt noodzakelijk. Het draagvlak is het kleinst voor de maximale groepsgrootte van 2 personen buiten (23%), de sluiting van bioscopen, musea en dergelijke (26%) en de sluiting van de sportscholen (26%). Ten opzichte van de vorige meting, medio februari, is het draagvlak het meest afgenomen voor de maatregelen: maximale groepsgrootte van 2 personen, verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 20.00 uur en 07.00 uur, het reizen naar het buitenland en het sluiten van bioscopen, musea e.d. Op dit moment heeft 6% veel vertrouwen in de adviezen en maatregelen, 55% redelijk wat vertrouwen, 28% heeft weinig vertrouwen in het pakket en 10% heeft er geen vertrouwen in. Medio februari gaf nog 13% van de respondenten aan geen vertrouwen te hebben in het toenmalige pakket van adviezen en maatregelen om het coronavirus terug te dringen.

Opvolging van de maatregelen en adviezen

Ten opzichte van de vorige meting zien we dat men de meeste adviezen wat minder vaak heeft opgevolgd. Dat geldt voor de maatregelen: geen handen schudden, thuisblijven bij klachten, thuiswerken, uitstapjes beperken, zo min mogelijk reizen en 1,5 meter afstand houden zowel buiten als binnen. Tot slot geeft 60% van de respondenten aan dat zij de uitslag van een positieve zelftest altijd laten bevestigen bij de GGD. 19% doet dit meestal niet tot nooit.

Versoepelingen

De versoepelingen van 28 april worden door een groot deel van de respondenten positief ontvangen. Voor alle maatregelen geldt dat ten minste driekwart van de respondenten het goed vindt dat deze zijn versoepeld/vervallen. De versoepelingen waar de grootste groep respondenten achter staan, zijn thuisbezoek voor maximaal 2 personen (88%) en dat studenten aan de universiteit en hogeschool 1 dag per week fysieke les op locatie kunnen volgen (81%). Over de versoepelingen van 19 mei zien we een iets minder eenduidig beeld dan over de versoepelingen van 28 april. Alsnog zien we dat een groot deel van de respondenten positief staat tegenover de meeste versoepelingen. Zo is 85% er voorstander van dat er buiten mag worden gesport in groepsverband en vindt 80% het goed de buitenterrassen open mogen van 06.00 tot 20.00 uur. Beduidend minder respondenten vinden het goed dat het vanaf 15 mei weer is toegestaan om te reizen naar landen met een laag besmettingsniveau. 43% vindt het goed dat dit is versoepeld, 19% vindt dit niet goed.

Vaccinatie en coronapaspoort

We zien dat bijna 8 op de 10 Brabanders (78%) bereid is zich te laten vaccineren. 38% heeft zich al laten vaccineren, 14% wil zich laten vaccineren en weet ook al wanneer hij of zij aan de beurt is. 26% wil zich laten vaccineren maar weet nog niet wanneer ze aan de beurt zijn.
13% is er nog niet uit of zij zich laten vaccineren en 9% geeft aan zich niet te laten vaccineren. Drie kwart van de Brabanders vindt dat de overheid haar uiterste best moet doen om zoveel mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. 12% is het hier niet mee eens. Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat mensen die zich laten testen (48%) of laten vaccineren (51%) meer zouden moeten mogen dan mensen die dit niet doen. Het vaccineren geeft uitzicht op het meer en meer loslaten van de maatregelen: twee derde is het eens met deze stelling. Bij de vorige meting was dit nog een derde (34%). We vroegen vervolgens of mensen voor- of tegenstander van een Nederlands en Europees coronapaspoort zijn. De meerderheid is voorstander van een Nederlands coronapaspoort (55%) en een Europees coronapaspoort (58%). Iets meer dan een kwart is tegen de invoering hiervan en zo’n 15% heeft er geen mening over.

Werksituatie

Het aandeel mensen dat zich zorgen maakt over toekomst van baan of bedrijf is gedaald van 21% naar 16%. Bij de andere stellingen zien we een vergelijkbaar beeld met de vorige metingen. 73% kan zich op het werk goed aan de corona-adviezen en maatregelen houden. 25% maakt zich zorgen om besmettingsgevaar op het werk.. 70% geeft aan geen druk van de werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken. 60% geeft aan dat de werkgever voldoende mogelijkheid biedt om thuis te werken, voor 21% is dat niet het geval.

Vertrouwen in aanpak crisis door instanties

Vertrouwen

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door verschillende instanties? Deze vraag hebben we bij de 6e meting niet opgenomen. We zagen van de 1e meting naar de 5e meting een dalende trend in het vertrouwen dat Brabanders hebben in de genoemde instanties. Deze dalende lijn is voor wat betreft het vertrouwen in de rijksoverheid, gemeenten en veiligheidsregio gestabiliseerd sinds de vorige meting. We zien een toename van het vertrouwen in de gezondheidszorg, RIVM en GGD’en ten opzichte van de vorige meting. Bij alle drie de instanties is het aandeel mensen met ‘veel vertrouwen’ gestegen.

Zorgen

Ten tijde van de 7e meting (medio februari 2021) zagen we dat op 8 punten de zorgen van mensen waren toegenomen. We zien ten tijde van de 8e meting (medio mei) dat de zorgen op veel punten zijn afgenomen. Zo zijn de zorgen afgenomen over:

  • Toenemende spanningen/onrust in de samenleving
  • De gevolgen van de crisis voor de economie
  • De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren
  • Hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van deze crisis
  • De diverse mutaties van het virus (Britse, Zuid-Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse variant etc.)
  • Het onderwijs van uw kind(eren)
  • Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen
  • De mogelijke komst van een nieuwe coronagolf

Wel maken meer mensen zich veel zorgen over de zorggerelateerde items: overige zorg en hulp (zoals thuiszorg), zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen en reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen.

Gedenkteken of herdenking coronaslachtoffers

Behoefte aan (Brabants) gedenkteken

De laatste maanden zijn er op verschillende plaatsen in Brabant gedenktekens of gedenkplekken gecreëerd of zijn er herdenkingsmomenten voor de coronaslachtoffers geweest. We hebben gevraagd over Brabanders behoefte hebben aan een Brabants gedenkteken of aan een andere vorm van herdenking van coronaslachtoffers. 15% van de respondenten zou een gedenkteken of herdenking willen. 6% wil specifiek een Brabantse gedenkteken of herdenking, 10% een nationaal gedenkteken of herdenking.

Benieuwd naar de rest van de resultaten?

Download de complete samenvatting of het uitgebreide rapport.

drs. Karin du Long
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie over dit onderzoek?
Neem contact op met Karin du Long
k.dulong@hetpon-telos.nl 06 30 03 81 06

Vergelijkbare actualiteiten