Nieuws

Nieuw partnerschap helpt brede welvaart in regio Noord-Brabant vormgeven

drs. Eva Stultjens
   
14 juni 2022

Hoe zorgen we voor een goed leven voor iedereen in Noord-Brabant? Die vraag staat centraal in de academische werkplaats ‘Brede Welvaart in de Regio’. Een initiatief van Tilburg University en sociale kennisonderneming Het PON & Telos. Dit kennisnetwerk verwelkomt nu provincie Noord-Brabant en de gemeente Waalwijk als partners. Zij gaan de onderzoeksagenda verder vormgeven en in co-creatie inzichten ontwikkelen en kennis delen rond thema’s als sociale ongelijkheid, zorg en gezondheid, een inclusieve arbeidsmarkt en de energietransities.

Brede welvaart omvat veel meer dan enkel economisch en financieel welzijn. Het gaat om duurzame ontwikkeling op het gebied van klimaat, energie, werk, gezondheid en (mentaal) welzijn. Regionale factoren zoals leefbaarheid, woonomgeving en sociale contacten zijn daarbij van grote invloed. De academische werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ is in het leven geroepen om samen met sociale en maatschappelijke partners kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan regionaal beleid op het gebied van welzijn en welbevinden in de breedste zin van het woord.

 

Partners aan het woord

Sacha Ausems, burgemeester Waalwijk: “In onze samenwerking in de academische werkplaats onderzoeken we thema’s die voor onze inwoners van waarde zijn in het dagelijkse leven. Denk aan werk voor iedereen, een fijne leefomgeving en het mogelijk maken van een gezond en fit leven. Ik ben blij met deze samenwerking. Hierdoor kunnen we kennis delen en nieuwe denksporen uitzetten om ín onze wijken en mét de Waalwijkers hun Brede Welvaart te verhogen. Zo maken we onze gemeente in de toekomst een nog fijnere, gezondere en leefbaardere plek voor iedereen.”

 

Lex Meijdam, Tilburg University: “De Academische Werkplaats is een mooie manier om vanuit de universiteit te werken aan maatschappelijke betekenis: onderzoek en activiteiten waarmee we de vragen beantwoorden die spelen bij onze partners. Rond Brede Welvaart zien we nu landelijk én in de regio’s heel veel dynamiek.”

 

Susanne Agterbosch, Het PON & Telos: “Het mooie is dat het denken in brede welvaart samenhang als uitgangspunt neemt: het vraagt en biedt een integrale kijk op de kwaliteit van ons (samen)leven en eigenlijk alles wat wij van waarde vinden. De informatie en kennis daarover wordt steeds verfijnder en kan breder worden gedeeld. Dit biedt voor ons kansen om deze kennis in te zetten voor betere bestuurlijk en beleidsmatige samenwerking.”

 

Elies Lemkes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “In Brabant willen we van brede welvaart denken naar brede welvaart doen. Met het aansluiten op de academische werkplaats krijgen we daarvoor ook de geschikte instrumenten.”

 

 

Werkwijze

Binnen de academische werkplaats komen partners een paar keer per jaar bijeen om wetenschappelijke inzichten te bespreken en te toetsen aan casuïstiek uit de praktijk. Ook worden publieksactiviteiten georganiseerd en leveren partners bijdragen aan bestaande events. Bijvoorbeeld tijdens Brabant Ontmoet Live van de provincie Noord-Brabant op 15 juni.

 

Meer weten?

Meer informatie over de Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio lees je in deze infosheet.

prof. dr. ir. Joks Janssen
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over de academische werkplaats?
Neem contact op met Joks Janssen
j.janssen@hetpon-telos.nl 06 30 63 46 96

Vergelijkbare actualiteiten