Nieuws

Online research community over de gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector van start

Britte van Dalen MSc
   
12 januari 2021

De maatregelen van het Nederlandse kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, ook in Brabant. 

Via hun impactloket heeft Kunstloc Brabant incidenteel inzicht gekregen in de consequenties voor de sector. Om een gedegen beeld te krijgen heeft Kunstloc Brabant ons en Pyrrhula Research Consultants gevraagd onderzoek te doen. In dit onderzoek sluiten we aan op de tweejaarlijkse monitor Waarde van Cultuur. Langs drie kapitalen – het culturele, het sociale en het economische – brengen we de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector in Brabant in beeld.

Dit doen we door bestaande (landelijke) literatuur en bronnen te verzamelen en te duiden, en door zelf onderzoek te doen. We hebben drie vragenlijsten uitgezet: één onder culturele instellingen, één onder professionele kunstenaars en makers en één onder inwoners van Brabant. Daarnaast gaan we cijfers nader duiden en zoeken we verdieping door middel van drie interviews met beeldbepalende initiatieven in Brabant en via een research community.

Om de gevolgen hier van in kaart te brengen zijn we gisteren met een research community gestart. In deze zevendaagse community gaan we met vertegenwoordigers van culturele instellingen en professionele kunstenaars en makers in Brabant online in gesprek over de gevolgen van de coronacrisis.

Alle resultaten bundelen we in één rapportage die in februari zal verschijnen.