Brabant Adviseert community – PRG

Eind 2014 ging de de community Brabant Adviseert voor de PRG van start. Zo’n 70 Brabanders gingen in een periode van twee weken met elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg. De informatie die hier uit is voortgekomen is belangrijke input voor een advies van de Provinciale Raad Gezondheid aan het Brabantse provinciale bestuur over de kanteling van het zorglandschap.

Waarom deze community
In deze research community gingen zo’n 70 cliënten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, zelfhelpers, ondernemende burgers, (sociale) ondernemers, (zorg)professionals, onderzoekers, onderwijskrachten en beleidsmakers met elkaar in gesprek. De informatie die hieruit voortkomt, gebruikt de Provinciale Raad Gezondheid om haar advies over de kanteling van het zorglandschap aan het provinciale bestuur te voeden. We staan immers op de vooravond van de grote decentralisaties in de zorg. Een grote, complexe operatie die ons allen aangaat, met bezuinigingen gepaard gaat en plaatsvindt in een wereld die ingrijpend aan het veranderen is. Grote trends zoals de vergrijzing, de toename van mondige burgers, de individualisering, de ‘doe-het-zelf-en-samen’-mentaliteit, de explosieve toename aan medische (technische) mogelijkheden en de opkomst van informatie- en internettechnologie vragen om radicale vernieuwingen.

Zorgen over de toekomst
Velen maken zich zorgen over de toekomst: is ons zorgsysteem wel bij machte om deze grote ommezwaai te maken? Kan je straks wel de zorg krijgen die je nodig hebt? Wat betekent dit voor de meest kwetsbaren onder ons? Wat betekenen al die ontslagen in de zorg? Wat kunnen we doen om dit in goede banen te leiden? Kunnen we de kwaliteit van zorg voor de komende generaties waarborgen? Hoe ziet de wereld er over 30, 40, 50 jaar uit? Kortom, een spannende en onzekere tijd die de Brabantse samenleving instabiel en kwetsbaar maakt. Maar tegelijkertijd biedt deze tijd nieuwe kansen voor oplossingen voor complexe vraagstukken en radicale vernieuwingen. In deze video worden deze vraagstukken nog eens toegelicht.

Klankbordgroep
Er is niet simpelweg één oplossing die voor alle partijen en groepen in alle omstandigheden goed zal werken. De Research Community is één van de methodieken om deze meerstemmigheid een podium te bieden. Daarnaast is er een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ZET, het PON, Provinciale Raad Gezondheid, SER Brabant, POC, Zorgbelang Brabant en de Provincie.

De resultaten
De resultaten van de community kunt u hier downloaden.

Vergelijkbare projecten