Brabant Community! OmgevingsLab Brabant in gesprek

In opdracht van de provincie Noord Brabant is oktober 2016 de online research community OmgevingsLab Brabant in gesprek gestart. In deze research community zijn zo’n 70 Brabanders in een periode van twee weken met elkaar in gesprek gegaan over de Brabantse Omgevingsvisie. Het doel was zicht te krijgen op de vragen of Brabanders betrokken willen worden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, op welke wijze en over welke onderwerpen. De inzichten die de research community heeft opgeleverd zijn door de provincie meegenomen in het ‘startdocument’ voor de Omgevingsvisie. In dit document doet de provincie een voorstel voor de kaders en randvoorwaarden waarbinnen in 2017 aan de Omgevingsvisie gewerkt zal gaan worden.

Waarom deze community

De Provincie gaat een Omgevingsvisie vaststellen: een strategisch plan voor de toekomst van Brabant. Wat zijn de belangrijkste ambities voor de inrichting van de Brabantse leefomgeving op de lange termijn? Hoe maken we ruimte voor zowel natuur als bedrijvigheid, wonen, recreatie en infrastructuur? En wat betekent dat voor de milieukwaliteit in Brabant? De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. De nieuwe visie moet een richtlijn worden die alle partijen in Brabant helpt samen te zorgen voor een prettig leefklimaat voor inwoners en ondernemers.

Brabant wil niet zomaar een Omgevingsvisie, maar een visie waarin de mens centraal staat en die praktijkgericht is. Een visie die breed is maar ook focust, die uitgaat van één overheidsgedachte, die ruimte geeft én beschermt, die inspireert en uitnodigt. De ambitie is om via een open proces tot een eigentijdse en breed gedragen visie te komen, met een hoge betrokkenheid van de Brabantse samenleving. Om meer zicht te krijgen op de vragen of Brabanders betrokken willen worden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie, op welke wijze en over welke onderwerpen is een Research Community gestart. Deze Research Community levert input voor de startnotitie, die in december 2016 in Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Resultaten

De rapportage van de community kunt u hier downloaden.

In juni 2017 heeft een tweede onderzoeksronde plaatsgevonden, op deze pagina leest u daar meer over.

 

Vergelijkbare projecten