Licht op jong! community

Wat vind jij leuk aan het wonen in een dorp?
Heb je moeite met het vinden van een leuk huis in je dorp?
Wil(de) je het liefst zo snel mogelijk weg uit je dorp?
Of wil je er juist zo lang mogelijk blijven wonen?

Wegtrekkende jongeren
Belangrijke vragen, want het platteland vergrijst en ontgroent. Relatief veel jongeren trekken weg uit kleine kernen en vestigen zich in de stad of in de grotere dorpen. Het wegtrekken van jongeren uit kleine kernen heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid daar, maar er is nog weinig bekend over de motieven van jongeren om in een kleine kern te (blijven) wonen of waarom ze weggaan.

Jongeren over het wonen in een kleine kern
Samen met de vereniging kleine kernen noord-brabant (vkknb) en de provincie Noord-Brabant onderhield het PON een research community met 55 Brabantse jongeren. Dit is een afgesloten online platform waar ze gedurende een korte periode op een intensieve en interactieve manier met elkaar in gesprek gingen.
Via de Licht op Jong! community wilden we vooral van jongeren zélf horen waarom zij in een kleine kern (blijven) wonen of waarom zij zijn vertrokken en wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving. De deelnemers aan de Licht op Jong! Research community gaven aan dat jongeren graag willen meedenken over de leefbaarheid van hun eigen dorp. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant besloten 4 pilots te starten, waarin jongeren zelf de regie hebben om aan de leefbaarheid in hun dorp te werken. De pilots vinden plaats in Vortum-Mullem , Weebosch, Vortum-Mullem en Elsendorp. De jongeren in de pilotdorpen krijgen ondersteuning vanuit Zet of K2. Het PON volgt de ontwikkelingen in de pilotdorpen en monitort het proces. Het PON maakt op basis van de bevindingen een handreiking voor andere dorpen en belangstellenden. De handreiking zal eind maart/begin april 2016 beschikbaar zijn.

Download de publicatie met de resultaten!

Vergelijkbare projecten