Cultuurmonitor Gelderland

Contactpersoon:
Sophie de Jong MSc MA
Doorlooptijd:
januari 2022 - december 2022 en januari 2024 - december 2024
Opdrachtgever:

Wat is het effect en de impact van provinciaal cultuurbeleid? Dat wilden de Provinciale Staten van Gelderland graag weten. De Gedeputeerde Staten gaven vervolgens opdracht aan Cultuur Oost, de Gelderse advies- en ondersteuningsorganisatie, om – samen met verschillende Gelderse partners – een brede, tweejaarlijkse cultuurmonitor op te zetten. Sinds 2024 zijn ook Erfgoed Gelderland en Rijnbrink bij het projectteam aangesloten. De uitvoering van de monitor ligt in handen van Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants  en de Boekmanstichting. 

 

 

De Cultuur- en Erfgoedmonitor Gelderland duidt de waarde van cultuur in Gelderland; zowel de eigen, artistieke waarde als cultuur in relatie tot het sociaal-maatschappelijke en het economische domein. Dat gebeurt door tal van cijfers en feiten vervlochten met elkaar te presenteren. De monitor toont daarbij zowel hoe de cultuursector in Gelderland er op dit moment voorstaat, als veranderingen door de tijd. Tevens maakt de monitor het mogelijk de cijfers van Gelderland te vergelijken met landelijke cijfers en cijfers van de andere provincies.

De monitor biedt relevante informatie voor het gesprek over de (in-)richting van het cultuurbeleid door zowel overheden als door culturele instellingen, kunstonderwijsinstellingen en (belangen-)organisaties. Het geeft input voor de discussie over de manier waarop de verschillende bestuurslagen hun rol in het cultuurbeleid kunnen invullen. De feiten en cijfers uit de monitor kunnen het voor bestuurders van deze partijen mogelijk maken om hun beleidsontwikkeling verder vorm te geven en/of aan te scherpen. Dit geldt zowel voor de provincie als geheel, als voor de zes regio’s.

 

Workshops

Omdat al deze resultaten vooral van waarde worden wanneer ze toegepast worden in het (beleids-)veld, hebben we workshops ontwikkeld waarin we in kwartalen 3 en 4 en van 2023 aan de slag gegaan zijn met de onderzoeksresultaten, en behoeften opgehaald voor de volgende editie.

 

Een vooruitblik naar 2024

Inmiddels zijn de verschillende betrokken partijen druk bezig met het doorontwikkelen en uitvoeren van de monitor, waarvan de volgende editie in december 2024 verwacht wordt. Bijzondere aandacht zal hierbij uitgaan naar het presenteren van informatie op regionaal niveau, het vertalen van onderzoeksresultaten naar praktische inzichten, en het bieden van meer inzichten in de bibliotheek- en erfgoedsector in Gelderland.

 

Publicaties

Lees de publieksversie

Lees het volledige rapport

De Cultuur- en Erfgoedmonitor 2024 wordt in december 2024 verwacht.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting, onder projectcoördinatie van Cultuur Oost, Rijnbrink en Erfgoed Gelderland, in opdracht van de Provincie Gelderland. Beeld uit Cultuurmonitor Gelderland 2022, vormgegeven door Beautiful Minds.

Het projectteam

Sophie de Jong MSc MA
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Sophie de Jong
s.dejong@hetpon-telos.nl 06 82 06 15 84

Vergelijkbare projecten