Energietransitie: Gebieds- en wijkprocessen

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch

In het Klimaatakkoord staan afspraken over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. Als doelstelling is afgesproken dat in 2030 anderhalf miljoen van deze gebouwen geïsoleerd en/of aardgasvrij zijn gemaakt. Om dit te realiseren hebben gemeenten de regierol in de wijkgerichte aanpak.

Alle gemeenten in Nederland stellen daarom uiterlijk eind 2021 een ‘Transitievisie warmte’ vast, welke in de jaren na 2021 verder uitgewerkt worden in concrete (wijk)uitvoeringsplannen. Integrale wijkgerichte aanpakken, waarin ook de sociale karakteristieken van een wijk worden meegenomen, kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige wijken, waarin het goed wonen, leven en ontspannen is.

Recente projecten