Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid

Contactpersoon:
dr. Susanne Agterbosch

Zowel voor particuliere woningeigenaren als voor huurders heeft de energietransitie nogal wat praktische en financiële gevolgen. Helaas is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen mee kan en wil doen. Op dit moment maken grote groepen mensen nog geen onderdeel uit van de energietransitie. Het is belangrijk om energieongelijkheid of energiearmoede als gevolg van de transitie te voorkomen. Vanuit solidariteitsoverwegingen, maar ook omdat het draagvlak voor de energietransitie hierdoor onder druk zal komen te staan wat gevolgen kan hebben voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Projecten