Impactmeting voor BNG Bank

Contactpersoon:
Sanne Paenen MSc
Doorlooptijd:
maart 2021 - maart 2023
Opdrachtgever:

Voor twee publieke Nederlandse banken brengen we de gemaakte impact in beeld. Met andere woorden: in welke mate ontwikkelen klanten van de bank zich op een duurzame manier? Om die vraag te beantwoorden, kijken we naar de ontwikkeling van verschillende indicatoren van een aantal sustainable development goals. Dit doen we onder andere op basis van een methodologie die is ontwikkeld voor de BNG Bank door Dijkstra & Horde (2021).

De rol van Het PON & Telos is het geven van advies over welke indicatoren geschikt zijn om op te nemen, datalevering, uitvoering van de benodigde berekeningen, opstellen van het methodologierapport met daarin bronvermelding, datakwaliteit etc. en advies over de verschillende gebruiksmogelijkheden van deze data binnen de engagementstrategie van de bank (in gesprek met haar klanten).

De BNG Bank stuurt actief op het continu verbeteren van haar maatschappelijke impact. De focus ligt op 5 SDG’s, namelijk; duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), goede gezondheid en welzijn (SDG 3), kwaliteitsonderwijs (SDG 4), betaalbare en duurzame energie (SDG 7) en klimaatactie (SDG 13).

Voor de impactmeting zijn de specifieke doelstellingen die ten grondslag liggen aan de vijf SDG’s vertaald in kwantificeerbare normen. Deze zijn – op hun beurt – vertaald naar indicatoren. Voor deze indicatoren wordt door Het PON & Telos voor de periode 2021 t/m 2023 de ontwikkeling in beeld gebracht. Over de ontwikkeling wordt jaarlijks gerapporteerd. Alle klanten van de BNG Bank binnen de klantgroepen gemeenten, woningcorporaties, zorg en onderwijs worden meegenomen in de gegevens.

Metingen en resultaten

In 2021 heeft de nulmeting plaatsgevonden met hoofdzakelijk data uit het jaar 2020. In 2022 heeft de 1-meting plaatsgevonden met hoofdzakelijk data uit het jaar 2021. Op basis van het verschil tussen de 0- en 1-meting is er per indicator een impact berekend op het schaalniveau van klant, sector, SDG en totaal voor de BNG Bank. Uiteindelijk wordt één impactscore berekend voor de BNG Bank. BNG Bank heeft één centrale KPI geformuleerd, te weten: 10% impact in 2023 t.o.v. 2021. Het verschil tussen de 0- en 1-meting laat zien dat de BNG Bank totaal een impactscore heeft gehaald van 3%.

De resultaten op klantniveau worden gebruikt om door middel van een engagementstrategie samen met hun klanten de maatschappelijke impact te vergroten.

Sanne Paenen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sanne Paenen
s.paenen@hetpon-telos.nl 06 30 69 89 39

Vergelijkbare projecten