Strategisch document Gebiedsgerichte Aanpak

Doorlooptijd:
januari 2023 - mei 2023
Opdrachtgever:

Natuurmonumenten Limburg bereid zich voor op de Gebiedsgerichte Aanpak, die is aangekondigd naar aanleiding van de stikstofcrisis. Die aanpak richt zich op de integrale (her)inrichting van het landelijk gebied in Limburg. Naast vermindering van stikstof gaat het daarbij onder meer om natuurherstel, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. In vier gebieden geeft de provincie Limburg, samen met partners, vorm aan deze aanpak.

Om aan te kunnen schuiven aan de vier gebiedstafels, vindt Natuurmonumenten Limburg het van belang om de eigen ambities en prioriteiten scherp in beeld te hebben. Dit vanuit de gedachte dat je pas een waardevolle samenwerkingspartner bent als je zelf weet wat je wilt. Daarom heeft Het PON & Telos samen met Esplanada Advies de opdracht gekregen een strategisch document op te stellen met de belangrijkste principes voor de gebiedsgerichte aanpak, dat houvast en richting geeft aan de ambitie en inzet van Natuurmonumenten.

Op basis van een documentanalyse, uitgebreide interviews met diverse gebiedsmanagers van Natuurmonumenten Limburg, veldbezoeken en een interactieve werksessie, zijn tien algemene principes geformuleerd. Deze principes verwoorden de belangrijkste manieren waarop Natuurmonumenten wil bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak. Met behulp van ‘visual thinking’ zijn de principes vervolgens vertaald in een aansprekende tekening, die als gespreksstarter kan worden gebruikt door medewerkers van Natuurmonumenten.

Het complete document vormt inspiratie en input voor de gebiedsgerichte aanpak Limburg. Zowel de eigen medewerkers als de partners aan de gebiedstafels weten nu waar Natuurmonumenten Limburg voor staat, wat ze nastreeft in de gebiedsgerichte aanpak en wat ze kan bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke doelen in het landelijk gebied.

Publicatie

De illustratie (door JAM Visual Thinking) die de tien algemene principes weergeeft is hieronder te downloaden:

Bekijk tekening

prof. dr. ir. Joks Janssen
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Joks Janssen
j.janssen@hetpon-telos.nl 06 30 63 46 96

Vergelijkbare projecten