Reflectie op vijf jaar duurzame gronduitgifte

Doorlooptijd:
november 2022 - januari 2023
Opdrachtgever:

Sinds 2017 werken 25 Brabantse organisaties en gemeenten samen om het gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. Zij stellen voorwaarden aan het gebruik van de gronden, maar bedenken ook nieuwe aanpakken om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te vergroten, die zij graag met anderen delen op het inspiratieplatform Duurzame Gronduitgifte. 

In het kader van het vijfjarig bestaan van Duurzame Gronduitgifte heeft Het PON & Telos – in de vorm van een prikkelend essay – een reflectie geschreven over de ervaringen met het stellen van meer (duurzaamheids)voorwaarden aan de uitgifte van gronden. Daarbij is ook ingegaan op de vraag wat de volgende stap in de praktijk van duurzame gronduitgifte zou moeten zijn. In het essay ‘Grond voor duurzame keuzen’ wordt betoogd dat in de zones rond het Natuurnetwerk Nederland kansen liggen om aan natuurherstel te werken.

Daarvoor is de omslag naar een duurzame landbouw cruciaal. De overheid kan deze omslag helpen versnellen. Dat vraagt van overheden dat zij het goede voorbeeld geven. Door gronden in eigen bezit met voorrang te verpachten aan boeren die willen verduurzamen. Het planologisch regime en de pachtwet te herijken. En door samen met andere grondeigenaren en pachters te werken aan een gebiedspassend grondgebruik.

Het essay is verschenen in de nieuwe handreiking Duurzame Gronduitgifte. Deze werd aan 225 betrokkenen gepresenteerd tijdens de 4e bijeenkomst Duurzame gronduitgifte, georganiseerd door Groen Ontwikkelfonds Brabant en Provincie Noord-Brabant. Tijdens het symposium heeft Het PON & Telos een lezing verzorgd over. De bijeenkomst vond plaats op 26 januari 2023 in Biezenmortel.

Publicaties

Er zijn twee publicaties verschenen: het artikel ‘Aan de slag met duurzame gronduitgifte: praktische tips en inspirerende voorbeelden’ en een verkorte versie die verscheen op het platform Gebiedsontwikkeling.nu: ‘Transitie landelijk gebied zonder actieve grondpolitiek gaat niet’.

Download rapport Lees artikel
prof. dr. ir. Joks Janssen
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Joks Janssen
j.janssen@hetpon-telos.nl 06 30 63 46 96

Vergelijkbare projecten