Visie Buitengebied Bergen op Zoom – participatie inwoners

Contactpersoon:
ir. Jolanda Luijten
Doorlooptijd:
maart 2022 – december 2023
Opdrachtgever:
gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom ontwikkelt een visie voor het buitengebied. De visie beschrijft de toekomstige situatie van het buitengebied en wordt het uitgangspunt voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Hoe moet het buitengebied er in de toekomst uitzien? Welke functies passen hierbij en welke juist niet? De gemeente vindt het belangrijk dat hierbij de stem van de inwoners, ondernemers en bezoekers van het buitengebied wordt meegenomen.

Ansichtkaartenactie

Met behulp van een ansichtkaartenactie, die uitstond in mei en juni 2022, heeft Het PON & Telos inwoners, ondernemers en bezoekers vragen voorgelegd over het buitengebied: Wat waardeer je aan het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom? Wat zijn de grootste minpunten? En wat zijn suggesties/kansen voor verbetering van het buitengebied?

De ansichtkaart is huis-aan-huis verspreid aan alle inwoners en ondernemers in het buitengebied en een steekproef van inwoners uit Lepelstraat en Halsteren. Ook zijn de vragen voorgelegd aan het Burgerpanel en is een oproep gedaan via sociale media kanalen zodat alle inwoners van gemeente Bergen op Zoom hun mening kenbaar konden maken. Maar liefst 796 mensen hebben de vragen beantwoord!

 

Koersdocument

Bij het opstellen van de Visie Buitengebied Bergen op Zoom werken we samen met Pouderoyen Tonnaer (verantwoordelijk voor het opstellen van de visie) en BSB Advies (verantwoordelijk voor het procesmanagement en betrekken stakeholders).

De opbrengst vanuit zowel de ansichtkaarten als de gesprekken van BSB Advies met de stakeholders en de gemeenteraad vormden een belangrijke basis voor het koersdocument, dat Pouderoyen Tonnaer heeft opgesteld als tussenstap om te komen tot de Visie Buitengebied. Op 1 juni 2023 ligt het koersdocument ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

 

Online community

Van 29 juni t/m 9 juli zijn we via een online platform met zo’n 80 inwoners, ondernemers en bezoekers van het buitengebied verder in gesprek gegaan over kansen, mogelijkheden en dilemma’s naar aanleiding van het koersdocument. De opbrengst hiervan vormt wederom waardevolle input voor de uiteindelijke Visie Buitengebied Bergen op Zoom.

Koersdocument

Download document

Projectpagina gemeente Bergen op Zoom

Bekijk pagina
ir. Jolanda Luijten
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Jolanda Luijten
j.luijten@hetpon-telos.nl 0618650263

Vergelijkbare projecten