drs. Stan ten Thije

ICT / Communicatieadviseur

Stan heeft als communicatie- en ICT-adviseur een tweeledige functie. En dat is best logisch: de twee terreinen vullen elkaar op veel punten aan en kennen veel overlap. Als communicatieadviseur houdt Stan zich zowel bezig met de technische aspecten van de in- en externe communicatie van Het PON & Telos alsook het grafisch vormgeven conform de huisstijl. Zoals bij de websites, online magazines en dashboards. Vanuit de invalshoek ICT-adviseur is Stan verantwoordelijk voor het up-to-date houden en het verder ontwikkelen van de digitale omgeving, maar ook daarbij horende aspecten als privacy en encryptie.

s.tenthije@hetpon-telos.nl 06 30 03 90 81

Mijn recente projecten

Benieuwd naar de rest van het team?