Nieuws

Woningen verduurzamen van huishoudens met smalle beurs

31 maart 2021

Hoe kunnen huishoudens met een smalle beurs aan de slag met het verduurzamen van hun woning? Dit stond centraal in de pilot ‘Energie voor Iedereen’ (EVI-pilot). Lees de geleerde lessen van vier pilot-gemeenten in het EVI-magazine, dat we in samenwerking met Zet en de Provincie Noord-Brabant maakten.

Haalbare en betaalbare energietransitie

Om gericht te leren hoe je kunt werken aan een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen, is de Brabantse provinciale pilot ‘Energie voor Iedereen’ (EVI) gestart samen met vier gemeenten, te weten Bernheze, Breda, Den Bosch en Tilburg. Hierin zijn nieuwe manieren onderzocht voor het verduurzamen van woningen van huishoudens met een smalle beurs.

Er is gekeken om hoeveel huishoudens het gaat, naar de verschillende woonposities, waar zij zich bevinden en hoe zij het beste benaderd en betrokken kunnen worden. Wat beweegt hen? Waar liggen kansen en mogelijkheden om hen te betrekken bij de energietransitie? Maar ook, welke knelpunten moeten opgelost zijn voordat deze huishoudens mee kunnen doen? Ook is er aandacht besteed aan het financieringsvraagstuk als belangrijke randvoorwaarde en zijn er verschillende tools ontwikkeld voor gemeenten en woningcorporaties om beter aan te sluiten op de leefwereld van de bewoners en de verschillende domeinen en perspectieven binnen de projectgroep.

Met de EVI-pilot werken we samen aan een energietransitie waaraan iedereen mee kan doen en zijn of haar woning kan verduurzamen tot een goed geïsoleerde, gezonde en comfortabele woning.

Voor wie is EVI bedoeld?

Gemeenten met hun partners en woningbouwcorporaties, kunnen de leerlessen gebruiken om hun beleid en werkzaamheden effectiever uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de integrale wijkaanpakken, het opstellen van de Regionale Energie Strategieën, de Transitievisies Warmte, de Wijkuitvoeringsplannen en de onderhoudsprojecten van woningcorporaties.

 

Wat zijn de 6 belangrijkste lessen?

  • Alle Brabantse gemeenten hebben te maken met deze groep huishoudens en hun belemmeringen om mee te doen met de energietransitie. Voor elke Brabantse gemeente is er tot op het niveau van individuele buurten in beeld gebracht hoeveel woningeigenaren de investering in verduurzaming van de woning niet op kunnen brengen en hoeveel huishoudens te maken hebben met een relatief hoge energierekening. Meer informatie over deze data vind je op de Energiewerkplaats Brabant.
  • Verduurzamingsaanpakken vragen om maatwerk en voldoende inzet vanuit zowel het Energie domein alsmede het Sociale domein. Samenwerking tussen beide domeinen is essentieel om de beoogde impact te realiseren. Dit vraagt om bestuurlijk commitment, vertaald in budget en capaciteit.
  • Voor huishoudens met een smalle beurs is het belangrijk dat communicatieve en sociale belemmeringen worden weggenomen en aangesloten wordt op hun leefwereld. In het gesprek met particuliere woningeigenaren en huurders, kun je het bijvoorbeeld beter hebben over de energierekening, tocht, vocht, hitte, comfort en gezondheid dan over algemene verduurzamingsdoelstellingen.
  • Voor bewoners van deze doelgroep is het belangrijk dat gemeenten vertrouwen creëren. Zij kunnen dat doen door betrouwbare en begrijpelijke (gevisualiseerde) informatie te verstrekken. Voor bewoners is het van belang om deze informatie te doseren, met (de mogelijkheid tot) opvolging in de vorm van persoonlijk contact met een onafhankelijke contactpersoon.
  • Collectieve renovatie- en onderhoudsprocessen sluiten qua timing en fasering lang niet altijd aan bij de wensen en behoeften van bewoners. Een collectieve aanpak die hiermee wel rekening houdt en de bewoners ontzorgt in het verduurzamingsproces, vergroot de kans dat huishoudens met een smalle beurs meedoen. Dat vraagt om maatwerk en voldoende inzet.
  • Het huidige pakket aan financiële regelingen die bijdragen aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor woningeigenaren, is voor een belangrijk deel opgebouwd uit subsidies, hypotheekvormen en groene leningen. Voor woningeigenaren met een smalle beurs zijn deze nog niet of onvoldoende toegankelijk.

 

Lees het magazine voor meer geleerde lessen. Er wordt een webinar georaniseerd om de leerlessen uit het magazine verder toe te lichten. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwsberichten hierover, abonneer je dan op de pagina EVI op de Energiewerkplaats Brabant.