Nieuws

Alliantie Europese Universiteiten ENGAGE.EU krijgt vervolgsubsidie van 14,4 miljoen

drs. Eva Stultjens
   
5 juli 2023

Inzet Tilburg University ondersteund met extra miljoen

De Europese Commissie heeft bekend gemaakt dat ENGAGE.EU een vervolg-subsidie krijgt van 14,4 miljoen euro voor het verder uitbouwen van de mobiliteit en samenwerking tussen de negen deelnemende Europese universiteiten. Hier bovenop ondersteunt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de inzet van Tilburg University met een bedrag van 1 miljoen euro. Minister Dijkgraaf ziet de Europese universiteiten-allianties als belangrijke aanjagers van Europese samenwerking in het hoger onderwijs.

In onze regio wordt ENGAGE.EU ondersteund door lokale instellingen zoals gemeente Tilburg, Het PON & Telos en Midpoint Brabant. Dit zorgt voor een sterk regionaal netwerk dat faciliteert in innovatie en  onderwijs met een groot maatschappelijk bereik.

Samen zoeken naar duurzame oplossingen

ENGAGE.EU startte in 2020 als ‘European University’. Het brengt studenten, academici en medewerkers van negen vooraanstaande universiteiten samen. (University of Mannheim, Hanken School of Economics (Helsinki en Vaasa), Luiss University (Rome), NHH Norwegian School of Economics (Bergen), Tilburg University, Ramon Llull University (Barcelona), University of National and World Economics (Sofia), University Toulouse Capitole, Vienna University of Economics and Business).

Het doel is om nieuwe modellen te ontwikkelen die studenten- en personeelsmobiliteit stimuleren en bijdragen aan de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs. Binnen de alliantie werken we interdisciplinair aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen door een programma aan te bieden dat zich richt op onderwijs, innovatie en wetenschap. Binnen dit programma kunnen studenten, medewerkers en wetenschappers on- en offline gebruik maken van het studieaanbod van de aangesloten Europese universiteiten.

 

Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University: “Wij zijn zeer verheugd dat de Europese Commissie haar geloof uitspreekt in onze Europese alliantie. ENGAGE.EU is een proeftuin voor innovatie in grensoverschrijdende samenwerking. De afgelopen jaren zijn we de uitdaging aangegaan om organisatiemodellen en strategieën van zeven Universiteiten in Europa bij elkaar te brengen. Met de financiering van de Europese Commissie en OCW kunnen we dit werk voortzetten. Als Tilburg University is het onze ambitie om verbonden te zijn. We werken samen met lokale en regionale partners en netwerken. In Europees verband doen we hetzelfde binnen ENGAGE.EU. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking met mijn collega’s in Europa.”

Naast het opbouwen van de ENGAGE.EU organisatie, het vastleggen van afspraken en het stroomlijnen van werkprocessen, zijn de afgelopen drie jaar ook al veel projecten gerealiseerd waar studenten en academici de voordelen van ENGAGE.EU hebben kunnen ervaren. Een greep hieruit zijn onder andere het aanbieden van meer dan 500 vakken voor ENGAGE-studenten in een gezamenlijke catalogus [link], de meer dan 50 studenten die deelnemen aan het ‘Master honours program Digital Transformation’, de 7 expeditie-weken die zijn georganiseerd waarin bijna 200 studenten aan de slag zijn gegaan met maatschappelijk-sociale uitdagingen en is er het research community platform [link] ontwikkeld én reeds gelanceerd waar ondertussen al zo’n 250 wetenschappers elkaar vinden in inspiratie en samenwerking.

 

Grenzeloze samenwerking

ENGAGE.EU zorgt voor structurele Europese samenwerking binnen de aangesloten universiteiten. Daarom zet de Europese Commissie vol in op de verdere uitrol van de European Universities. Halverwege 2024 zullen meer dan 500 hoger onderwijsinstellingen in Europa deel uitmaken van zo’n alliantie. Dat is ongeveer 10 procent van het totaal aantal instellingen.

Met de toekenning van de vervolgsubsidie en de voortzetting van ENGAGE.EU, sluiten Hanken School of Economics en Ramon Llull University officieel aan. Sinds mei 2022 zijn zij al betrokken in de samenwerking, maar worden nu volledig lid van de ENGAGE.EU alliantie.

 

Het European University Initiative

Het ‘ is een initiatief binnen het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het doel is om samenwerking tussen Europese instellingen voor hoger onderwijs vorm te geven en te verstevigen.

 

 

 

dr. Patrick Vermeulen
Directeur-bestuurder
Meer informatie?
Neem contact op met Patrick Vermeulen
p.vermeulen@hetpon-telos.nl 06 30 03 79 86

Vergelijkbare actualiteiten