Impactmeting voor NWB Bank

Contactpersoon:
Sanne Paenen MSc
Doorlooptijd:
maart 2021 - maart 2023
Opdrachtgever:

Voor twee publieke Nederlandse banken brengen we de gemaakte impact in beeld. Met andere woorden in welke mate ontwikkelen klanten van de bank zich op een duurzame manier. Hierbij kijken we naar de ontwikkeling van verschillende indicatoren van  een aantal sustainable development goals. Dit doen we onder andere op basis van een methodologie die is ontwikkeld voor de BNG Bank door Dijkstra & Horde (2021).

De rol van Het PON & Telos is het geven van advies over welke indicatoren geschikt zijn om op te nemen, datalevering, uitvoering van de benodigde berekeningen, opstellen van het methodologierapport met daarin bronvermelding, datakwaliteit etc. en advies over de verschillende gebruikersmogelijkheden van deze data binnen de engagementstrategie van de bank (in gesprek met haar klanten).

Doelstellingen

De NWB Bank stuurt actief op het continu verbeteren van haar maatschappelijke impact. Alle klanten van de NWB Bank hebben met hun activiteiten invloed op de Nederlandse maatschappij. Voor de NWB Bank ligt de focus op 6 SDG’s, namelijk: schoon water en sanitair (SDG 6), betaalbare en duurzame energie (SDG 7), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), klimaatactie (SDG 13), leven in het water (SDG 14) en leven op het land (SDG 15). Per SDG zijn verschillende indicatoren gekozen waarvan de ontwikkeling in de tijd wordt gevolgd.

Metingen en resultaten

Het PON & Telos brengt de ontwikkeling in de tijd in beeld. Daarover wordt jaarlijks gerapporteerd. Alle klanten van de NWB Bank binnen de klantgroepen gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, waterleidingbedrijven, zorg en hernieuwbare energie worden meegenomen in de gegevens. In 2022 heeft de nulmeting plaatsgevonden met hoofdzakelijk data uit het jaar 2021. De komende jaren zal per indicator de ontwikkeling in de tijd worden gevolgd. Deze informatie zal door de NWB Bank o.a. gebruikt worden bij hun engagementstrategie.

Sanne Paenen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sanne Paenen
s.paenen@hetpon-telos.nl 06 30 69 89 39

Vergelijkbare projecten