Monitor Cultuureducatie in Brabant 2021-2024

Contactpersoon:
Britte van Dalen MSc
Doorlooptijd:
april 2021 - heden
Opdrachtgever:
KunstLoc Brabant namens CmK3

Voor de derde periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CmK3) hebben Brabantse penvoerders uit de eerste twee periodes hun krachten gebundeld: KunstLoc Brabant, Erfgoed Brabant en vijf grote gemeenten in Brabant (Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda, Helmond en Oss) hebben samen één aanvraag ingediend voor de derde tranche aan CmK-gelden. Hiermee is voor het eerst gekozen voor een gezamenlijke regionale aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit binnen de provincie Noord-Brabant.

 

De regionale samenwerking vraagt, naast onder andere harmonisering van instrumenten voor cultuureducatie zoals De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast, om een gezamenlijke monitoringsaanpak. De Brabantse samenwerking is gebaat bij duidelijkheid over de resultaten, voortgang en impact van de projecten en dienstverlening. Het PON & Telos is gevraagd deze monitoringsaanpak te ontwikkelen en een tweejaarlijkse meting uit te voeren.

Methode

We gebruiken in dit monitor verschillende onderzoeksmethodieken; een vragenlijst onder scholen in Brabant en intermediairs en aanbieders van binnenschoolse cultuureducatie die in Brabant actief zijn. Daarnaast maken we gebruik van data uit het zelfevaluatieinstrument Evi, registratiedata en kwalitatieve informatie. De eerste meting vond in het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 plaats. De tweede meting vindt in het najaar van 2024 en voorjaar van 2025 plaats.

Uit de eerste meting

Enkele opbrengsten

  • Cultuureducatie is bij de meeste scholen (89%) een vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum
  • Kansengelijkheid staat op de radar van scholen, intermediairs en aanbieders, maar er is ruimte voor verbetering
  • 86% van de scholen zet zich (in beperkte of grote mate) in om toegang tot cultuur thuis te vergroten
  • De meerderheid van de intermediairs (76%) werkt samen met vertegenwoordigers van andere domeinen (o.a. sport, taal, natuur). 

Aandachtspunten en kansen

  • Er zijn discrepanties tussen de verwachtingen van scholen en aanbieders als het gaat over de opbrengst van cultuureducatie  
  • Ontwikkelingen van leerlingen in het binnenschoolse cultuuronderwijs zouden vaker gevolgd of vastgelegd kunnen worden door de scholen  
  • Meer kennis rondom de betekenis van kansen(on)gelijkheid in cultuuronderwijs is gewenst  
  • Scholen hebben vaak  geen eigen deskundigheid in huis – dit benadrukt het belang van goede kunstvakdocenten en aanbieders
  • Aandacht voor visie op cultuureducatie binnen de school, maar verschillende prioriteiten onder scholen, intermediairs en aanbieders  

Publicaties

Bekijk het korte rapport Bekijk het uitgebreide rapport

Het eindrapport van de Monitor Cultuureducatie in Brabant, 2021-2024, wordt in april 2025 verwacht. 

Meer informatie over dit onderzoek lees je op hier op de website van Kunstloc Brabant. 

Het projectteam

Britte van Dalen MSc
Adviseur-onderzoeker
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Britte van Dalen
b.vandalen@hetpon-telos.nl 06 30 03 82 77

Vergelijkbare projecten